Iranian Premier League Stats: 2019-2020 Season
(C) IPLstats.com


Scorers

  Player Team Goals Home Away Pen. Assists
1 Eissa Ale Kaseer Sanat Naft ABD 10 7 (70%) 3 (30%) 3 2
2 Shahryar Moghanlou Paykan TEH 10 6 (60%) 4 (40%) 4 0
3 Mahdi Ghaedi Esteghlal TEH 9 5 (55%) 4 (44%) 0 6
4 Mahdi Torabi Perspolis TEH 8 4 (50%) 4 (50%) 3 4
5 Cheick Diabate Esteghlal TEH 8 4 (50%) 4 (50%) 0 1
6 Arsalan Mottahari Esteghlal TEH 8 4 (50%) 4 (50%) 0 1
7 Mohamad Noori Pars Jonobi JAM 8 5 (62%) 3 (37%) 4 1
8 Younes Shakeri Gol Gohar SJN 7 2 (28%) 5 (71%) 0 0
9 Hossain Maleki Shahin Pars BSH 7 4 (57%) 3 (42%) 2 2
10 Kiros Stanlley Soarez Ferraz Sepahan ESF 7 5 (71%) 2 (28%) 0 1
11 Ali Alipour Perspolis TEH 7 3 (42%) 4 (57%) 0 3
12 Ahmad Reza Zendeh Rooh Gol Gohar SJN 7 6 (85%) 1 (14%) 5 1
13 Mohamad Reza Solaymani Saipa TEH 6 1 (16%) 5 (83%) 3 2
14 Vahid Amiri Perspolis TEH 5 3 (60%) 2 (40%) 0 3
15 Sasan Ansari Teraktor TBZ 5 2 (40%) 3 (60%) 0 2
16 Faraz Emamali Paykan TEH 5 5 (100%) 0 (0%) 0 1
17 Mohamad Mohebbi Sepahan ESF 4 2 (50%) 2 (50%) 0 4
18 Mohamd Daneshgar Esteghlal TEH 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
19 Mohamad Abbas Zadeh Nassaji MAZ 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
20 Ayoub Vaali Foolad KHU 4 2 (50%) 2 (50%) 0 0
21 Voorya Ghafoori Esteghlal TEH 4 2 (50%) 2 (50%) 2 4
22 Ali Shojaei Nassaji MAZ 4 2 (50%) 2 (50%) 0 1
23 Giorgi Gvelesiani Sepahan ESF 4 2 (50%) 2 (50%) 1 0
24 Luciano Pereira Mendes Foolad KHU 4 1 (25%) 3 (75%) 1 0
25 Alireza Ebrahimi Gol Gohar SJN 3 2 (66%) 1 (33%) 0 1
26 Amin Ghaseminejad Shahrkhodro MSH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 2
27 Darko Bjedov Zobahan ESF 3 1 (33%) 2 (66%) 1 0
28 Hamed Noormoahamadi Naft MJS 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
29 Omid Noorafkan Sepahan ESF 3 2 (66%) 1 (33%) 0 3
30 Arman Ramezani Saipa TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 2
31 Reza Asadi Teraktor TBZ 3 3 (100%) 0 (0%) 0 2
32 Mohamad Hossain Moradmand Shahrkhodro MSH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
33 Hassan Bait Saeed Foolad KHU 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
34 Emad Mir Javan Naft MJS 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
35 Ahmad Nooroullahi Perspolis TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 1
36 Ali Karimi Esteghlal TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 3
37 Saeed Vaseei Paykan TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 3
38 Masoud Shojaei Teraktor TBZ 3 1 (33%) 2 (66%) 1 2
39 Sajjad Shahbaz Zadeh Sepahan ESF 3 1 (33%) 2 (66%) 0 2
40 Ehsan Hajsafi Teraktor TBZ 3 3 (100%) 0 (0%) 0 3
41 Ali Abodollah Zadeh Pars Jonobi JAM 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
42 Mohamad Reza Azadi Teraktor TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
43 Danial Esmaeelifar Zobahan ESF 2 1 (50%) 1 (50%) 0 3
44 Hojjat Haghverdi Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
45 Mehran Mousavi Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
46 Akbar Imani Teraktor TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
47 Saman Nariman Jahan Mashin Sazi TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 1 1
48 Alireza Kooshki Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
49 Faribourz Gerami Pars Jonobi JAM 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
50 Neema Entezari Pars Jonobi JAM 2 2 (100%) 0 (0%) 1 0
51 Ashkan Dejagah Teraktor TBZ 2 2 (100%) 0 (0%) 0 3
52 Hossein Mehraban Shahrkhodro MSH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
53 Mohamad Mahdi Nazari Nassaji MAZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
54 Farshid Esmaeeli Esteghlal TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
55 Ayanda Patosi Foolad KHU 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
56 Milad Jahani Sanat Naft ABD 2 1 (50%) 1 (50%) 0 3
57 Mohamad Ghaderi Mashin Sazi TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
58 Reza Mirzaei Sepahan ESF 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
59 Taleb Reekani Sanat Naft ABD 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
60 Babak Moradi Mashin Sazi TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
61 Farshad Faraji Shahrkhodro MSH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
62 Reza Jafari Saipa TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
63 Shahin Tavvakoli Mashin Sazi TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
64 Eduardo Dos Santos Mashin Sazi TBZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
65 Mohamad Ahl Shakheh Sanat Naft ABD 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
66 Alireza Alizadeh Naft MJS 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
67 Amir Hossain Hossain Zadeh Saipa TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
68 Hassan Najafi Shahin Pars BSH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
69 Esmaeel Sharifat Shahin Pars BSH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
70 Hrvoje Milic Esteghlal TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
71 Pouria Aria Kia Pars Jonobi JAM 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Ali Ghorbani Sepahan ESF 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
73 Ali Asghar Ashouri Nassaji MAZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
74 Bashar Rasan Perspolis TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
75 Ahmad Abdollahzadeh Foolad KHU 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
76 Mohamad Ghorayshi Sanat Naft ABD 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
77 Mehrdad Abdi Gol Gohar SJN 2 1 (50%) 1 (50%) 2 0
78 Rahman Jafari Nassaji MAZ 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
79 Saeed Sadeghi Shahrkhodro MSH 2 2 (100%) 0 (0%) 1 2
80 Roozbeh Shah Alidoost Saipa TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
81 Reza Aliyari Gol Gohar SJN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
82 Shoja Khalil Zadeh Perspolis TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
83 Arash Rezavand Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
84 Moein Abbasian Saipa TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
85 Mohamad Sadegh Barani Saipa TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
86 Seyed Mohamadd Miri Nassaji MAZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
87 Dariush Shojaeian Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
88 Armin Sohrabian Saipa TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
89 Sajjad Aghaei Zobahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
90 Aref Gholami Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
91 Mohamad Hossain Kanani Zadegan Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Aziz Maeboudi Mashin Sazi TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
93 Mojtaba Bijan Nassaji MAZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
94 Akbar Sadeghi Shahrkhodro MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 1 0
95 Mojtaba Mamashli Nassaji MAZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
96 Farzad Hatami Naft MJS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
97 Omid Sing Naft MJS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
98 Sajjad Ashouri Gol Gohar SJN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
99 Hamed Shiri Nassaji MAZ 1 0 (0%) 1 (100%) 1 1
100 Behnam Barzaay Gol Gohar SJN 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
101 Mohamad Ghaseminejad Foolad KHU 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
102 Hossain Pour Amini Paykan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
103 Saeed Mohamadi Fard Saipa TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
104 Sadegh Sadeghi Naft MJS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
105 Kamaleddin Neek Khoy Saipa TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
106 Milad Fakhredini Teraktor TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 1 1
107 Mohamad Reza Hossaini Sepahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 5
108 Mohamad Reza Abbasi Zobahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
109 Macauley Chrisantus Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
110 Mohamad Ali Faramarzi Shahrkhodro MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
111 Aghil Kaabi Sanat Naft ABD 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
112 Willyan Junior Mimbela Teraktor TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
113 Milad Saremi Shahin Pars BSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
114 Amir Hossain Mousa Zadeh Shahin Pars BSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
115 Hossain Ebrahimi Naft MJS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 3
116 Hassan Jafari Shahrkhodro MSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
117 Hamid Bouhamdan Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
118 Kevin Fortune Teraktor TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
119 Ali Ale Kaseer Mashin Sazi TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
120 Sajjad Jafari Naft MJS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
121 Payam Malekian Naft MJS 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
122 Atabak Zarei Mashin Sazi TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
123 Amir Hossain Bagherpour Foolad KHU 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
124 Bahman Salari Shahin Pars BSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
125 Amir Hossain Esmaeel Zadeh Saipa TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
126 Alireza Monzemi Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
127 Rouhollah Safollahi Shahrkhodro MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
128 Sajjad Haydari Shahin Pars BSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
129 Arman Ghasemi Naft MJS 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
130 Sajjad Moshkelpour Shahin Pars BSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
131 Okacha Hamzaoui Teraktor TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
132 Mehdi Torkaman Sepahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 3
133 Milad Shiekh Solaymani Paykan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
134 Fardin Abedini Mashin Sazi TBZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
135 Reza Jubayreh Sanat Naft ABD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
136 Rouhollah Bagheri Nassaji MAZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
137 Jafar Salmani Sanat Naft ABD 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
138 Godwin Mensha Gol Gohar SJN 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
139 Vladimir Koman Sepahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
140 Reza Dehghani Nassaji MAZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
141 Mohamad Reza Mehdizadeh Sepahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
142 Mohamad Karimi Sepahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
143 Hadi Mohamadi Zobahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
144 Yukiya Sugita Teraktor TBZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
145 Mohamad Tayyebi Sepahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
146 Mohamad Reza Khalatbari Shahrkhodro MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 2
147 Ghasem Haddadifar Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 2
148 Maysam Taymoori Teraktor TBZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
149 Mohamad Naderi Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
150 Abdollah Nasseri Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
151 Aref Aghasi Foolad KHU 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
152 Saeed Aghaei Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
153 Mohamad Ebrahimi Pars Jonobi JAM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
154 Ghaaem Eslamikhah Mashin Sazi TBZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
155 Mahdi Zobaydi Naft MJS 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
156 Mohamad Nejad Mehdi Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
157 Ehsan Ghahari Nassaji MAZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
158 Mahmoud Shafiei Pars Jonobi JAM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
159 Mahmoud Motlagh Zadeh Sanat Naft ABD 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
160 Reza Khaleghifar Pars Jonobi JAM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
161 Farshad Mohamadi Mehr Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
162 Maysam Naghizadeh Naft MJS 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
163 Mohamad Sattari Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
164 Farshid Bagheri Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
165 Milad Zakipour Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
166 Christian Osaguona Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
167 Hossain Hossaini Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
168 Masoud Ebrahimzadeh Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
169 Mousa Sal Coulibaly Foolad KHU 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
170 Abouzar Safar Zadeh Shahin Pars BSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
171 Vahid Haydarieh Foolad KHU 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
172 Morteza Mansouri Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
173 Seyed Ahmad Mousavi Gol Gohar SJN 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
174 Soroush Rafiei Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
175 Mohamad Ebrahimi Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
176 Masoud Rigi Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
177 Ehsan Jodaki Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
178 Amin Pour Ali Gol Gohar SJN 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
179 Shahin Saghebi Mashin Sazi TBZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
180 Mehdi Shiri Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
181 Omid Allishah Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
182 Salman Bahrani Shahin Pars BSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
183 Mohamad Khorram Alhossaini Mashin Sazi TBZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
184 Mohamad Abshak Foolad KHU 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
185 Siamak Nemati Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
186 Hossain Mahini Nassaji MAZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
187 Ali Hamoodi Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
188 Hossain Zamehran Nassaji MAZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
189 Mahdi Tikdari Teraktor TBZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 3
190 Mahdi Kiani Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
191 Milad Khodaei Asl Pars Jonobi JAM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
192 Farshad Ahmad Zadeh Foolad KHU 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
193 Saeed Gholamali Baygi Saipa TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
194 Mohamad Reza Khanzadeh Teraktor TBZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
Created on 3/11/2020


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gol Gohar SJN    Matches    Squad
Mashin Sazi TBZ    Matches    Squad
Naft MJS    Matches    Squad
Nassaji MAZ    Matches    Squad
Pars Jonobi JAM    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saipa TEH    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Shahin Pars BSH    Matches    Squad
Shahrkhodro MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com