Iranian Premier League Stats: 2019-2020 Season
(C) IPLstats.com


Matches played

  Player Team Whole In Out
1 Dos Santos Eduardo Mashin Sazi TBZ 20 0 0
2 Ghorayshi Mohamad Sanat Naft ABD 20 0 0
3 Hossaini Seyed Abdollah Gol Gohar SJN 20 0 0
4 Kaabi Aghil Sanat Naft ABD 20 0 0
5 Mazaheri Mohamad Rasheed Teraktor TBZ 20 0 0
6 Zendeh Rooh Ahmad Reza Gol Gohar SJN 20 0 0
7 Najafi Hassan Shahin Pars BSH 19 0 0
8 Niazmand Payam Sepahan ESF 19 0 0
9 Rahmati Seyed Mahdi Shahrkhodro MSH 19 0 0
10 Salmani Jafar Sanat Naft ABD 19 0 0
11 Sattari Mohamad Paykan TEH 19 0 0
12 Sohrabian Armin Saipa TEH 19 0 0
13 Tavvakoli Shahin Mashin Sazi TBZ 19 0 0
14 Tayyebi Mohamad Sepahan ESF 19 0 0
15 Norouzi Fard Behrouz Shahin Pars BSH 18 0 2
16 Barani Mohamad Sadegh Saipa TEH 18 0 1
17 Bouhamdan Hamid Zobahan ESF 18 0 1
18 Hajsafi Ehsan Teraktor TBZ 18 0 1
19 Shafiei Mahmoud Pars Jonobi JAM 18 0 1
20 Shiri Hamed Nassaji MAZ 18 0 1
21 Gordan Shahabeddin Foolad KHU 18 1 0
22 Naghizadeh Maysam Naft MJS 18 1 0
23 Alizadeh Alireza Naft MJS 18 0 0
24 Eydi Majid Naft MJS 18 0 0
25 Farahani Milad Gol Gohar SJN 18 0 0
26 Gerami Faribourz Pars Jonobi JAM 18 0 0
27 Hossaini Hossain Esteghlal TEH 18 0 0
28 Moradmand Mohamad Hossain Shahrkhodro MSH 18 0 0
29 Sadeghi Akbar Shahrkhodro MSH 18 0 0
30 Tikdari Mahdi Teraktor TBZ 17 0 3
31 Moghanlou Shahryar Paykan TEH 17 0 2
32 Hamoodi Ali Paykan TEH 17 2 1
33 Mohamadi Hadi Zobahan ESF 17 0 1
34 Nemati Ali Shahrkhodro MSH 17 0 1
35 Ghafoori Voorya Esteghlal TEH 17 1 0
36 Haghverdi Hojjat Paykan TEH 17 1 0
37 Abodollah Zadeh Ali Pars Jonobi JAM 17 0 0
38 Ahl Shakheh Mohamad Sanat Naft ABD 17 0 0
39 Ebrahimi Alireza Gol Gohar SJN 17 0 0
40 Haydarieh Vahid Foolad KHU 17 0 0
41 Jafari Hassan Shahrkhodro MSH 17 0 0
42 Karimi Ali Esteghlal TEH 17 0 0
43 Kiani Mahdi Sepahan ESF 17 0 0
44 Kvilitaia Maksime Shahin Pars BSH 17 0 0
45 Lak Hamed Mashin Sazi TBZ 17 0 0
46 Vaali Ayoub Foolad KHU 17 0 0
47 Maleki Hossain Shahin Pars BSH 16 0 3
48 Nooroullahi Ahmad Perspolis TEH 16 0 3
49 Alipour Ali Perspolis TEH 16 1 2
50 Faramarzi Mohamad Ali Shahrkhodro MSH 16 0 2
51 Mendes Luciano Pereira Foolad KHU 16 0 2
52 Abshak Mohamad Foolad KHU 16 0 1
53 Pour Ali Amin Gol Gohar SJN 16 2 0
54 Fallahzadeh Hamed Saipa TEH 16 0 0
55 Gvelesiani Giorgi Sepahan ESF 16 0 0
56 Miri Seyed Mohamadd Nassaji MAZ 15 0 3
57 Shakeri Younes Gol Gohar SJN 15 3 2
58 Solaymani Mohamad Reza Saipa TEH 15 3 2
59 Ahmadi Mostafa Sanat Naft ABD 15 2 2
60 Maeboudi Aziz Mashin Sazi TBZ 15 1 2
61 Shah Alidoost Roozbeh Saipa TEH 15 1 2
62 Nasseri Abdollah Sanat Naft ABD 15 0 2
63 Mamashli Mojtaba Nassaji MAZ 15 3 1
64 Khanzadeh Mohamad Reza Teraktor TBZ 15 1 1
65 Salimi Iman Teraktor TBZ 15 1 1
66 Mohamadi Fard Saeed Saipa TEH 15 3 0
67 Gholamali Tabar Morteza Shahin Pars BSH 15 2 0
68 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 15 2 0
69 Asadi Reza Teraktor TBZ 15 1 0
70 Torkaman Mehdi Sepahan ESF 15 1 0
71 Batista Da Silva Magno Pars Jonobi JAM 14 1 3
72 Hanafi Mahdi Sanat Naft ABD 14 0 3
73 Shahbaz Zadeh Sajjad Sepahan ESF 14 2 2
74 Shiri Mehdi Perspolis TEH 14 1 2
75 Taymoori Maysam Teraktor TBZ 14 0 2
76 Mousavi Mehran Paykan TEH 14 0 1
77 Bijan Mojtaba Nassaji MAZ 14 0 0
78 Daneshgar Mohamd Esteghlal TEH 14 0 0
79 Riberio Fernando Jesus Pars Jonobi JAM 14 0 0
80 Salari Nasser Sanat Naft ABD 14 0 0
81 Torabi Mahdi Perspolis TEH 13 0 6
82 Abdollahzadeh Ahmad Foolad KHU 13 2 4
83 Karimi Amir Hossain Paykan TEH 13 2 4
84 Shojaei Masoud Teraktor TBZ 13 1 4
85 Ansari Mohamad Perspolis TEH 13 1 3
86 Barzaay Behnam Gol Gohar SJN 13 0 3
87 Malekian Payam Naft MJS 13 1 1
88 Kanani Zadegan Mohamad Hossain Perspolis TEH 13 4 0
89 Khalil Zadeh Shoja Perspolis TEH 13 1 0
90 Aghasi Aref Foolad KHU 13 0 0
91 Bayranvand Alireza Perspolis TEH 13 0 0
92 Vaseei Saeed Paykan TEH 12 2 6
93 Emamali Faraz Paykan TEH 12 1 5
94 Noorafkan Omid Sepahan ESF 12 1 4
95 Noormoahamadi Hamed Naft MJS 12 0 3
96 Vakia Yousef Gol Gohar SJN 12 1 2
97 Sarlak Milad Shahrkhodro MSH 12 1 1
98 Pourghaz Ezzatolah Sepahan ESF 12 0 0
99 Dehghani Reza Nassaji MAZ 11 1 7
100 Sadeghi Saeed Shahrkhodro MSH 11 1 7
101 Ghaseminejad Amin Shahrkhodro MSH 11 0 4
102 Mottahari Arsalan Esteghlal TEH 11 0 4
103 Milic Hrvoje Esteghlal TEH 11 0 3
104 Soarez Ferraz Kiros Stanlley Sepahan ESF 11 4 2
105 Jafari Sajjad Naft MJS 11 2 2
106 Mohamadi Mehr Farshad Zobahan ESF 11 2 2
107 Aliyari Reza Gol Gohar SJN 11 1 2
108 Imani Akbar Teraktor TBZ 11 3 1
109 Mansouri Morteza Sepahan ESF 11 2 1
110 Gholami Aref Esteghlal TEH 11 1 1
111 Mousa Zadeh Amir Hossain Shahin Pars BSH 11 2 0
112 Mahdipour Mahdi Zobahan ESF 11 1 0
113 Neek Khoy Kamaleddin Saipa TEH 11 1 0
114 Cheshmi Roozbeh Esteghlal TEH 11 0 0
115 Haghighi Alireza Nassaji MAZ 11 0 0
116 Aria Kia Pouria Pars Jonobi JAM 10 1 9
117 Amiri Vahid Perspolis TEH 10 1 8
118 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 10 0 7
119 Ale Kaseer Ali Mashin Sazi TBZ 10 3 5
120 Nabizadeh Ali Shahrkhodro MSH 10 0 5
121 Mohebbi Mohamad Sepahan ESF 10 2 4
122 Nariman Jahan Saman Mashin Sazi TBZ 10 0 4
123 Fakhredini Milad Teraktor TBZ 10 0 2
124 Aghaei Saeed Sepahan ESF 10 1 1
125 Makani Sosha Naft MJS 10 0 1
126 Pour Hashem Hesam Gol Gohar SJN 10 1 0
127 Lotfi Mojtaba Saipa TEH 10 0 0
128 Moradi Babak Mashin Sazi TBZ 9 0 9
129 Ansari Sasan Teraktor TBZ 9 4 7
130 Ashouri Ali Asghar Nassaji MAZ 9 2 7
131 Pour Amini Hossain Paykan TEH 9 1 7
132 Ghaseminejad Mohamad Foolad KHU 9 0 7
133 Shojaei Ali Nassaji MAZ 9 3 4
134 Esmaeelifar Danial Zobahan ESF 9 2 3
135 Saghebi Shahin Mashin Sazi TBZ 9 0 3
136 Rabikhah Mohsen Perspolis TEH 9 1 2
137 Ebrahimzadeh Masoud Zobahan ESF 9 2 1
138 Sheikh Vaysi Vahid Paykan TEH 9 0 1
139 Coulibaly Mousa Sal Foolad KHU 9 3 0
140 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 9 2 0
141 Jalali Abolfazl Saipa TEH 9 2 0
142 Khodaei Asl Milad Pars Jonobi JAM 9 1 0
143 Esmaeeli Mearaaj Zobahan ESF 9 0 0
144 Salari Bahman Shahin Pars BSH 8 1 7
145 Bait Saeed Hassan Foolad KHU 8 2 6
146 Ghaderi Mohamad Mashin Sazi TBZ 8 2 6
147 Khaleghifar Reza Pars Jonobi JAM 8 5 4
148 Goodarzi Shahram Pars Jonobi JAM 8 5 3
149 Eslamikhah Ghaaem Mashin Sazi TBZ 8 3 2
150 Golzari Mehran Gol Gohar SJN 8 2 1
151 Zahedi Masih Mashin Sazi TBZ 8 2 1
152 Jafari Farzad Foolad KHU 8 0 1
153 Mohamad Zadeh Vahid Zobahan ESF 8 0 0
154 Hossain Zadeh Amir Hossain Saipa TEH 7 2 11
155 Ebrahimi Hossain Naft MJS 7 1 11
156 Ale Kaseer Eissa Sanat Naft ABD 7 1 9
157 Mojdemi Moslem Sanat Naft ABD 7 5 7
158 Rigi Masoud Esteghlal TEH 7 2 6
159 Abdi Mehrdad Gol Gohar SJN 7 2 5
160 Bahrani Salman Shahin Pars BSH 7 5 4
161 Ranjbari Paymon Gol Gohar SJN 7 5 2
162 Safar Zadeh Abouzar Shahin Pars BSH 7 3 2
163 Masoumi Mohamad Erfan Nassaji MAZ 7 1 2
164 Hatami Farzad Naft MJS 7 5 1
165 Faraji Farshad Shahrkhodro MSH 7 4 1
166 Shiekh Solaymani Milad Paykan TEH 7 2 1
167 Shariati Taahaa Saipa TEH 7 0 1
168 Yazdani Siavash Esteghlal TEH 7 0 1
169 Amini Mahdi Paykan TEH 7 1 0
170 Farabbasi Habib Naft MJS 7 1 0
171 Behzadi Yousef Zobahan ESF 7 0 0
172 Koman Vladimir Sepahan ESF 6 2 6
173 Gadrani Luka Shahin Pars BSH 6 2 4
174 Ramezani Arman Saipa TEH 6 9 3
175 Abbasian Moein Saipa TEH 6 7 3
176 Naamvar Paymon Gol Gohar SJN 6 1 3
177 Baygi Saeed Gholamali Saipa TEH 6 1 2
178 Kakashvili Khakhi Pars Jonobi JAM 6 0 2
179 Hatami Babak Pars Jonobi JAM 6 2 1
180 Mehdizadeh Mohamad Reza Sepahan ESF 6 5 0
181 Entezari Neema Pars Jonobi JAM 6 1 0
182 Ghahari Ehsan Nassaji MAZ 6 1 0
183 Moslemipour Mohamad Mashin Sazi TBZ 6 1 0
184 Darees Mohamad Sanat Naft ABD 6 0 0
185 Pour Mohamad Masoud Pars Jonobi JAM 6 0 0
186 Radosevic Bozidar Perspolis TEH 6 0 0
187 Reekani Taleb Sanat Naft ABD 5 4 10
188 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 5 0 8
189 Rafiei Soroush Sepahan ESF 5 5 6
190 Ebrahimi Mohamad Pars Jonobi JAM 5 2 6
191 Jaboori Ahmad Naft MJS 5 1 6
192 Diabate Cheick Esteghlal TEH 5 3 5
193 Ghorbankhani Ali Gol Gohar SJN 5 5 4
194 Saremi Milad Shahin Pars BSH 5 2 4
195 Jabbari Mahyar Saipa TEH 5 0 4
196 Mosleh Shayan Sepahan ESF 5 0 3
197 Sharifi Mohamad Saipa TEH 5 1 2
198 Shojaeian Dariush Esteghlal TEH 5 0 2
199 Shafiei Khaled Saipa TEH 5 0 0
200 Dejagah Ashkan Teraktor TBZ 4 2 11
201 Noori Mohamad Pars Jonobi JAM 4 7 9
202 Momeni Danial Shahin Pars BSH 4 4 9
203 Hossaini Mohamad Reza Sepahan ESF 4 1 9
204 Naderi Mohamad Perspolis TEH 4 3 6
205 Rezavand Arash Esteghlal TEH 4 8 5
206 Jafari Rahman Nassaji MAZ 4 5 5
207 Maleki Hamid Zobahan ESF 4 1 3
208 Derkakhshan Mehr Mehran Zobahan ESF 4 4 2
209 Doraghi Maysam Shahin Pars BSH 4 3 2
210 Shirzadi Paymon Shahin Pars BSH 4 1 2
211 Zakipour Milad Esteghlal TEH 4 2 1
212 Rezaei Mohamad Amin Nassaji MAZ 4 0 1
213 Haghdoost Mojtaba Zobahan ESF 4 4 0
214 Mahini Hossain Nassaji MAZ 4 2 0
215 Haji Eydi Aref Saipa TEH 4 1 0
216 Mirzazad Nima Nassaji MAZ 4 1 0
217 Razzagh Pour Abolfazl Shahin Pars BSH 4 0 0
218 Jahani Milad Sanat Naft ABD 3 4 9
219 Mir Javan Emad Naft MJS 3 2 7
220 Bayrami Mehrdad Gol Gohar SJN 3 6 6
221 Sayfollahi Rouhollah Foolad KHU 3 3 6
222 Abbasi Mohamad Reza Zobahan ESF 3 2 6
223 Ashouri Sajjad Gol Gohar SJN 3 1 5
224 Mousavi Seyed Ahmad Gol Gohar SJN 3 0 5
225 Abedini Fardin Mashin Sazi TBZ 3 2 4
226 Najjarian Mojtaba Foolad KHU 3 0 3
227 Behzadi Karimi Farid Mashin Sazi TBZ 3 4 2
228 Pahlevan Ehsan Zobahan ESF 3 4 2
229 Noori Milad Mashin Sazi TBZ 3 3 2
230 Sharifat Esmaeel Shahin Pars BSH 3 8 1
231 Bagheri Farshid Esteghlal TEH 3 5 1
232 Salehi Ebrahim Paykan TEH 3 5 1
233 Tarhani Mohsen Shahrkhodro MSH 3 2 1
234 Ahmad Zadeh Farshad Foolad KHU 3 8 0
235 Khorasani Morteza Shahrkhodro MSH 3 5 0
236 Bagheri Milad Pars Jonobi JAM 3 1 0
237 Darvishvand Abolfazl Shahin Pars BSH 3 1 0
238 Taherkhani Hamid Reza Esteghlal TEH 3 1 0
239 Ayrapetyan Aram Paykan TEH 3 0 0
240 Ghasemi Arman Naft MJS 3 0 0
241 Gohari Ahmad Saipa TEH 3 0 0
242 Haydari Alireza Mashin Sazi TBZ 3 0 0
243 Khalil Mahdi Zobahan ESF 3 0 0
244 Ghaedi Mahdi Esteghlal TEH 2 4 12
245 Abbas Zadeh Mohamad Nassaji MAZ 2 7 9
246 Sadeghi Sadegh Naft MJS 2 4 9
247 Basafa Iman Pars Jonobi JAM 2 8 6
248 Mimbela Willyan Junior Teraktor TBZ 2 4 6
249 Herdani Saber Foolad KHU 2 7 5
250 Rasan Bashar Perspolis TEH 2 6 5
251 Mirzaei Reza Sepahan ESF 2 5 5
252 Mehraban Hossein Shahrkhodro MSH 2 3 5
253 Ghorbani Ali Sepahan ESF 2 12 4
254 Bagheri Rouhollah Nassaji MAZ 2 6 4
255 Nemati Siamak Perspolis TEH 2 6 3
256 Fortune Kevin Teraktor TBZ 2 5 3
257 Mehri Mohamad Saipa TEH 2 4 3
258 Sugita Yukiya Teraktor TBZ 2 4 3
259 Jansen Kevin Johnny Gol Gohar SJN 2 0 3
260 Karimi Saeed Naft MJS 2 3 2
261 Rahmani Mahan Paykan TEH 2 3 2
262 Ali Mohamadi Jallaledin Paykan TEH 2 0 2
263 Mehri Saeed Teraktor TBZ 2 7 1
264 Karimi Saeed Nassaji MAZ 2 5 1
265 Ahmadi Mostafa Shahin Pars BSH 2 3 1
266 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 2 2 1
267 Moshkelpour Sajjad Shahin Pars BSH 2 0 1
268 Sadri Reza Shahrkhodro MSH 2 3 0
269 Farkhondeh Pay Mohamad Shahin Pars BSH 2 1 0
270 Beshagardi Mehrdad Gol Gohar SJN 2 0 0
271 Matias Jefferson Yuri Teraktor TBZ 2 0 0
272 Mahmoud Abadi Reza Gol Gohar SJN 1 1 9
273 Momeni Mahdi Sanat Naft ABD 1 5 8
274 Nazari Mohamad Mahdi Nassaji MAZ 1 12 5
275 Khalatbari Mohamad Reza Shahrkhodro MSH 1 7 5
276 Karim Zadeh Matin Pars Jonobi JAM 1 5 4
277 Motlagh Zadeh Mahmoud Sanat Naft ABD 1 8 3
278 Khorram Alhossaini Mohamad Mashin Sazi TBZ 1 7 3
279 Allishah Omid Perspolis TEH 1 4 3
280 Ghazi Mohamad Shahrkhodro MSH 1 4 3
281 Tabrizi Morteza Esteghlal TEH 1 8 2
282 Ansari Jaber Paykan TEH 1 7 2
283 Habib Zadeh Reza Zobahan ESF 1 7 2
284 Lopes Arruda Marcelino Mazola Teraktor TBZ 1 6 2
285 Azadi Mohamad Reza Teraktor TBZ 1 2 2
286 Hemati Adam Pars Jonobi JAM 1 0 2
287 Patosi Ayanda Foolad KHU 1 0 2
288 Namdari Vahid Foolad KHU 1 8 1
289 Ebrahimi Mohamad Paykan TEH 1 6 1
290 Kamandani Milad Gol Gohar SJN 1 1 1
291 Ebrahimi Alireza Shahin Pars BSH 1 0 1
292 Mahini Danial Paykan TEH 1 0 1
293 Jubayreh Reza Sanat Naft ABD 1 9 0
294 Rostami Mehdi Naft MJS 1 3 0
295 Kazemi Mohamad Zobahan ESF 1 2 0
296 Kooshki Alireza Paykan TEH 1 2 0
297 Mensha Godwin Gol Gohar SJN 1 2 0
298 Aghajaanpour Mohamad Shahrkhodro MSH 1 1 0
299 Saaki Hossain Sanat Naft ABD 1 1 0
300 Bani Yaseen Anas Foolad KHU 1 0 0
301 Cheraghi Ali Zobahan ESF 1 0 0
302 Gohari Ahmad Naft MJS 1 0 0
303 Jodaki Ehsan Paykan TEH 1 0 0
304 Monadi Mohamad Akbar Saipa TEH 1 0 0
305 Sadeghi Mohamad Bagher Zobahan ESF 1 0 0
306 Taheran Ali Gol Gohar SJN 1 0 0
307 Zamehran Sina Foolad KHU 1 0 0
308 Jafari Reza Saipa TEH 0 5 9
309 Kaamyaab Hossain Saipa TEH 0 4 7
310 Monzemi Alireza Zobahan ESF 0 4 6
311 Hedayatian Mehrdad Foolad KHU 0 3 4
312 Karimi Mohamad Sepahan ESF 0 3 4
313 Chrisantus Macauley Zobahan ESF 0 1 4
314 Moridi Sina Foolad KHU 0 0 4
315 Zarei Atabak Mashin Sazi TBZ 0 9 3
316 Chavarria Carlos Shahrkhodro MSH 0 6 3
317 Paakdel Hamed Pars Jonobi JAM 0 3 3
318 Juninho Junior Brandao Perspolis TEH 0 2 3
319 Osaguona Christian Perspolis TEH 0 0 3
320 Zobaydi Mahdi Naft MJS 0 7 2
321 Sing Omid Naft MJS 0 5 2
322 Taeedi Ehsan Naft MJS 0 5 2
323 Navidkia Rasool Sepahan ESF 0 4 2
324 Zaynali Mohamad Gol Gohar SJN 0 4 2
325 Mostafaei Alireza Mashin Sazi TBZ 0 3 2
326 Bagheri Ali Gol Gohar SJN 0 2 2
327 Karimi Mohsen Esteghlal TEH 0 2 2
328 Reis de Jesus Jefferson Mashin Sazi TBZ 0 2 2
329 Ghobayshavi Mohamad Reza Sanat Naft ABD 0 1 2
330 Haydari Sajjad Shahin Pars BSH 0 1 2
331 Asgari Abbas Naft MJS 0 0 2
332 Mosalman Mohsen Sepahan ESF 0 0 2
333 Bagherpour Amir Hossain Foolad KHU 0 9 1
334 Dashti Ali Esteghlal TEH 0 8 1
335 Abdi Mehdi Perspolis TEH 0 6 1
336 Ahani Saeed Naft MJS 0 6 1
337 Jaanfaza Farshad Naft MJS 0 5 1
338 Aghaei Sajjad Zobahan ESF 0 4 1
339 Sohrab Nejad Mohamad Mashin Sazi TBZ 0 4 1
340 Zamehran Hossain Nassaji MAZ 0 4 1
341 Hamzaoui Okacha Teraktor TBZ 0 3 1
342 Khodabandeloo Mohamad Paykan TEH 0 3 1
343 Manouchehri Amin Pars Jonobi JAM 0 3 1
344 Mohamad Zadeh Javad Shahrkhodro MSH 0 2 1
345 Roostaei Amir Perspolis TEH 0 2 1
346 Aghajani Mostafa Zobahan ESF 0 1 1
347 Aliyari Majid Saipa TEH 0 1 1
348 Bjedov Darko Zobahan ESF 0 1 1
349 Bouazar Abbas Foolad KHU 0 1 1
350 Hakhamanesh Vafa Zobahan ESF 0 1 1
351 Baker Ebiabowei Zobahan ESF 0 0 1
352 Rahmani Bakhtia Sanat Naft ABD 0 7 0
353 Shekari Reza Teraktor TBZ 0 7 0
354 Tahami Seyed Fakher Sanat Naft ABD 0 6 0
355 Tavares Da Silva Jefferson Gol Gohar SJN 0 6 0
356 Neeknafs Zobair Foolad KHU 0 5 0
357 Mashayekh Amin Shahin Pars BSH 0 4 0
358 Baharvandi Ahmad Pars Jonobi JAM 0 3 0
359 Chahar Miri Hadi Mashin Sazi TBZ 0 3 0
360 Dehghan Reza Shahin Pars BSH 0 3 0
361 Jalalian Mohamad Javad Nassaji MAZ 0 3 0
362 Sadeghi Amir Ali Saipa TEH 0 3 0
363 Safollahi Rouhollah Shahrkhodro MSH 0 3 0
364 Afraaz Erfan Mashin Sazi TBZ 0 2 0
365 Ghorbani Sirvan Sanat Naft ABD 0 2 0
366 Hashemi Farshad Saipa TEH 0 2 0
367 Herdani Saleh Foolad KHU 0 2 0
368 Mahmoudi Hamed Shahin Pars BSH 0 2 0
369 Pour Saf Shekan Milad Paykan TEH 0 2 0
370 Saljooghi Ebrahimi Foolad KHU 0 2 0
371 Slavov Miro Shahrkhodro MSH 0 2 0
372 Al Ghassani Muhsen Sepahan ESF 0 1 0
373 Assad Abadi Alireza Shahrkhodro MSH 0 1 0
374 Azari Reza Esteghlal TEH 0 1 0
375 Badragheh Milad Foolad KHU 0 1 0
376 Biabani Farshad Gol Gohar SJN 0 1 0
377 Chahkootah Zadeh Mahdi Shahin Pars BSH 0 1 0
378 Doostdar Hossain Naft MJS 0 1 0
379 Esmaeel Zadeh Amir Hossain Pars Jonobi JAM 0 1 0
380 Ghaderi Alireza Zobahan ESF 0 1 0
381 Ghaderi Arash Paykan TEH 0 1 0
382 Ghazipour Pedram Gol Gohar SJN 0 1 0
383 Gorbani Abolfazl Pars Jonobi JAM 0 1 0
384 Haamifar Omid Sanat Naft ABD 0 1 0
385 Hatami Sina Gol Gohar SJN 0 1 0
386 Iran Pourian Mohamad Sepahan ESF 0 1 0
387 Kafshgari Mehrdad Nassaji MAZ 0 1 0
388 Khaghani Sobhan Teraktor TBZ 0 1 0
389 Kiani Moghadam Hossain Nassaji MAZ 0 1 0
390 Kouroshi Siamak Foolad KHU 0 1 0
391 Moradi Zakaria Esteghlal TEH 0 1 0
392 Moradian Ehsan Foolad KHU 0 1 0
393 Raeesi Ali Shahin Pars BSH 0 1 0
394 Rahimi Mahdi Nassaji MAZ 0 1 0
395 Rahimi Reza Zobahan ESF 0 1 0
396 Safia Mohamad Ali Naft MJS 0 1 0
397 Salarvand Farshad Shahin Pars BSH 0 1 0
398 Solyamani Yaseen Sepahan ESF 0 1 0
399 Stokes Anthony Perspolis TEH 0 1 0
Created on 2/14/2020


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gol Gohar SJN    Matches    Squad
Mashin Sazi TBZ    Matches    Squad
Naft MJS    Matches    Squad
Nassaji MAZ    Matches    Squad
Pars Jonobi JAM    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saipa TEH    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Shahin Pars BSH    Matches    Squad
Shahrkhodro MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com