Iranian Premier League Stats: 2019-2020 Season
(C) IPLstats.com


Matches played

  Player Team Whole In Out
1 Moradmand Mohamad Hossain Shahrkhodro MSH 17 0 0
2 Rahmati Seyed Mahdi Shahrkhodro MSH 17 0 0
3 Abdi Majid Naft MJS 16 0 0
4 Dos Santos Eduardo Mashin Sazi TBZ 16 0 0
5 Ghafoori Voorya Esteghlal TEH 16 0 0
6 Ghorayshi Mohamad Sanat Naft ABD 16 0 0
7 Gvelesiani Giorgi Sepahan ESF 16 0 0
8 Hossaini Hossain Esteghlal TEH 16 0 0
9 Hossaini Seyed Abdollah Gol Gohar SJN 16 0 0
10 Kaabi Aghil Sanat Naft ABD 16 0 0
11 Mazaheri Mohamad Rasheed Teraktor TBZ 16 0 0
12 Najafi Hassan Shahin Pars BSH 16 0 0
13 Niazmand Payam Sepahan ESF 16 0 0
14 Sadeghi Akbar Shahrkhodro MSH 16 0 0
15 Sattari Mohamad Paykan TEH 16 0 0
16 Shiri Hamed Nassaji MAZ 16 0 0
17 Sohrabian Armin Saipa TEH 16 0 0
18 Tayyebi Mohamad Sepahan ESF 16 0 0
19 Zendeh Rooh Ahmad Reza Gol Gohar SJN 16 0 0
20 Norouzi Fard Behrouz Shahin Pars BSH 15 0 2
21 Bouhamdan Hamid Zobahan ESF 15 0 1
22 Hamoodi Ali Paykan TEH 15 0 1
23 Nasseri Abdollah Sanat Naft ABD 15 0 1
24 Nemati Ali Shahrkhodro MSH 15 0 1
25 Shafiei Mahmoud Pars Jonobi JAM 15 0 1
26 Gholamali Tabar Morteza Shahin Pars BSH 15 1 0
27 Gordan Shahabeddin Foolad KHU 15 1 0
28 Naghizadeh Maysam Naft MJS 15 1 0
29 Abodollah Zadeh Ali Pars Jonobi JAM 15 0 0
30 Alizadeh Alireza Naft MJS 15 0 0
31 Gerami Faribourz Pars Jonobi JAM 15 0 0
32 Haydarieh Vahid Foolad KHU 15 0 0
33 Jafari Hassan Shahrkhodro MSH 15 0 0
34 Karimi Ali Esteghlal TEH 15 0 0
35 Kiani Mahdi Sepahan ESF 15 0 0
36 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 15 0 0
37 Salmani Jafar Sanat Naft ABD 15 0 0
38 Tavvakoli Shahin Mashin Sazi TBZ 15 0 0
39 Torkaman Mehdi Sepahan ESF 15 0 0
40 Vaali Ayoub Foolad KHU 15 0 0
41 Maleki Hossain Shahin Pars BSH 14 0 3
42 Faramarzi Mohamad Ali Shahrkhodro MSH 14 0 2
43 Tikdari Mahdi Teraktor TBZ 14 0 2
44 Abshak Mohamad Foolad KHU 14 0 1
45 Barani Mohamad Sadegh Saipa TEH 14 0 1
46 Hajsafi Ehsan Teraktor TBZ 14 0 1
47 Mohamadi Hadi Zobahan ESF 14 0 1
48 Haghverdi Hojjat Paykan TEH 14 1 0
49 Ebrahimi Alireza Gol Gohar SJN 14 0 0
50 Farahani Milad Gol Gohar SJN 14 0 0
51 Kvilitaia Maksime Shahin Pars BSH 14 0 0
52 Pour Ali Amin Gol Gohar SJN 14 0 0
53 Riberio Fernando Jesus Pars Jonobi JAM 14 0 0
54 Taymoori Maysam Teraktor TBZ 14 0 0
55 Nooroullahi Ahmad Perspolis TEH 13 0 3
56 Alipour Ali Perspolis TEH 13 1 2
57 Batista Da Silva Magno Pars Jonobi JAM 13 0 2
58 Mendes Luciano Pereira Foolad KHU 13 0 2
59 Moghanlou Shahryar Paykan TEH 13 0 2
60 Ahmadi Mostafa Sanat Naft ABD 13 2 1
61 Barzaay Behnam Gol Gohar SJN 13 0 1
62 Mousavi Mehran Paykan TEH 13 0 1
63 Ahl Shakheh Mohamad Sanat Naft ABD 13 0 0
64 Daneshgar Mohamd Esteghlal TEH 13 0 0
65 Fallahzadeh Hamed Saipa TEH 13 0 0
66 Lak Hamed Mashin Sazi TBZ 13 0 0
67 Miri Seyed Mohamadd Nassaji MAZ 12 0 3
68 Abdollahzadeh Ahmad Foolad KHU 12 2 2
69 Shahbaz Zadeh Sajjad Sepahan ESF 12 1 2
70 Khanzadeh Mohamad Reza Teraktor TBZ 12 1 1
71 Salimi Iman Teraktor TBZ 12 1 1
72 Kanani Zadegan Mohamad Hossain Perspolis TEH 12 2 0
73 Asadi Reza Teraktor TBZ 12 1 0
74 Pourghaz Ezzatolah Sepahan ESF 12 0 0
75 Torabi Mahdi Perspolis TEH 11 0 5
76 Emamali Faraz Paykan TEH 11 0 3
77 Shakeri Younes Gol Gohar SJN 11 3 2
78 Solaymani Mohamad Reza Saipa TEH 11 3 2
79 Karimi Amir Hossain Paykan TEH 11 2 2
80 Ansari Mohamad Perspolis TEH 11 1 2
81 Maeboudi Aziz Mashin Sazi TBZ 11 1 2
82 Shah Alidoost Roozbeh Saipa TEH 11 1 2
83 Shiri Mehdi Perspolis TEH 11 1 2
84 Ghaseminejad Amin Shahrkhodro MSH 11 0 2
85 Hanafi Mahdi Sanat Naft ABD 11 0 2
86 Mamashli Mojtaba Nassaji MAZ 11 3 1
87 Soarez Ferraz Kiros Stanlley Sepahan ESF 11 3 1
88 Gholami Aref Esteghlal TEH 11 1 1
89 Sarlak Milad Shahrkhodro MSH 11 1 1
90 Mohamadi Fard Saeed Saipa TEH 11 3 0
91 Khalil Zadeh Shoja Perspolis TEH 11 1 0
92 Aghasi Aref Foolad KHU 11 0 0
93 Bijan Mojtaba Nassaji MAZ 11 0 0
94 Neek Khoy Kamaleddin Saipa TEH 11 0 0
95 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 10 0 5
96 Nabizadeh Ali Shahrkhodro MSH 10 0 5
97 Shojaei Masoud Teraktor TBZ 10 1 4
98 Nariman Jahan Saman Mashin Sazi TBZ 10 0 4
99 Noormoahamadi Hamed Naft MJS 10 0 2
100 Jafari Sajjad Naft MJS 10 1 1
101 Malekian Payam Naft MJS 10 1 1
102 Mansouri Morteza Sepahan ESF 10 1 1
103 Makani Sosha Naft MJS 10 0 1
104 Bayranvand Alireza Perspolis TEH 10 0 0
105 Lotfi Mojtaba Saipa TEH 10 0 0
106 Salari Nasser Sanat Naft ABD 10 0 0
107 Sadeghi Saeed Shahrkhodro MSH 9 1 7
108 Ghaseminejad Mohamad Foolad KHU 9 0 7
109 Vaseei Saeed Paykan TEH 9 1 6
110 Dehghani Reza Nassaji MAZ 9 1 5
111 Noorafkan Omid Sepahan ESF 9 1 4
112 Mottahari Arsalan Esteghlal TEH 9 0 4
113 Ansari Sasan Teraktor TBZ 9 4 3
114 Milic Hrvoje Esteghlal TEH 9 0 3
115 Rabikhah Mohsen Perspolis TEH 9 1 2
116 Aghaei Saeed Sepahan ESF 9 1 1
117 Sheikh Vaysi Vahid Paykan TEH 9 0 1
118 Esmaeelifar Danial Zobahan ESF 9 2 0
119 Mousa Zadeh Amir Hossain Shahin Pars BSH 9 2 0
120 Cheshmi Roozbeh Esteghlal TEH 9 0 0
121 Esmaeeli Mearaaj Zobahan ESF 9 0 0
122 Pour Hashem Hesam Gol Gohar SJN 9 0 0
123 Aria Kia Pouria Pars Jonobi JAM 8 1 7
124 Salari Bahman Shahin Pars BSH 8 0 7
125 Moradi Babak Mashin Sazi TBZ 8 0 6
126 Ashouri Ali Asghar Nassaji MAZ 8 2 5
127 Mohebbi Mohamad Sepahan ESF 8 1 4
128 Khaleghifar Reza Pars Jonobi JAM 8 3 2
129 Mohamadi Mehr Farshad Zobahan ESF 8 2 2
130 Vakia Yousef Gol Gohar SJN 8 1 2
131 Aliyari Reza Gol Gohar SJN 8 0 2
132 Golzari Mehran Gol Gohar SJN 8 2 1
133 Mahdipour Mahdi Zobahan ESF 8 1 0
134 Amiri Vahid Perspolis TEH 7 1 8
135 Pour Amini Hossain Paykan TEH 7 1 7
136 Ale Kaseer Ali Mashin Sazi TBZ 7 3 5
137 Bait Saeed Hassan Foolad KHU 7 2 5
138 Shojaei Ali Nassaji MAZ 7 3 3
139 Ranjbari Paymon Gol Gohar SJN 7 4 2
140 Safar Zadeh Abouzar Shahin Pars BSH 7 3 2
141 Fakhredini Milad Teraktor TBZ 7 0 2
142 Hatami Farzad Naft MJS 7 5 1
143 Imani Akbar Teraktor TBZ 7 3 1
144 Yazdani Siavash Esteghlal TEH 7 0 1
145 Behzadi Yousef Zobahan ESF 7 0 0
146 Haghighi Alireza Nassaji MAZ 7 0 0
147 Ebrahimi Hossain Naft MJS 6 1 9
148 Hossain Zadeh Amir Hossain Saipa TEH 6 2 8
149 Mojdemi Moslem Sanat Naft ABD 6 3 6
150 Rigi Masoud Esteghlal TEH 6 1 6
151 Bahrani Salman Shahin Pars BSH 6 4 4
152 Gadrani Luka Shahin Pars BSH 6 2 4
153 Ramezani Arman Saipa TEH 6 5 3
154 Abbasian Moein Saipa TEH 6 4 3
155 Goodarzi Shahram Pars Jonobi JAM 6 3 3
156 Abdi Mehrdad Gol Gohar SJN 6 2 3
157 Naamvar Paymon Gol Gohar SJN 6 1 3
158 Saghebi Shahin Mashin Sazi TBZ 6 0 3
159 Baygi Saeed Gholamali Saipa TEH 6 1 2
160 Kakashvili Khakhi Pars Jonobi JAM 6 0 2
161 Ebrahimzadeh Masoud Zobahan ESF 6 2 1
162 Hatami Babak Pars Jonobi JAM 6 2 1
163 Jafari Farzad Foolad KHU 6 0 1
164 Shariati Taahaa Saipa TEH 6 0 1
165 Mehdizadeh Mohamad Reza Sepahan ESF 6 5 0
166 Coulibaly Mousa Sal Foolad KHU 6 3 0
167 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 6 2 0
168 Amini Mahdi Paykan TEH 6 1 0
169 Moslemipour Mohamad Mashin Sazi TBZ 6 1 0
170 Darees Mohamad Sanat Naft ABD 6 0 0
171 Radosevic Bozidar Perspolis TEH 6 0 0
172 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 5 0 8
173 Ghaderi Mohamad Mashin Sazi TBZ 5 1 6
174 Jaboori Ahmad Naft MJS 5 1 5
175 Koman Vladimir Sepahan ESF 5 1 5
176 Ghorbankhani Ali Gol Gohar SJN 5 5 4
177 Diabate Cheick Esteghlal TEH 5 3 4
178 Jabbari Mahyar Saipa TEH 5 0 4
179 Eslamikhah Ghaaem Mashin Sazi TBZ 5 3 2
180 Sharifi Mohamad Saipa TEH 5 1 2
181 Shojaeian Dariush Esteghlal TEH 5 0 2
182 Faraji Farshad Shahrkhodro MSH 5 4 1
183 Zahedi Masih Mashin Sazi TBZ 5 2 1
184 Masoumi Mohamad Erfan Nassaji MAZ 5 1 1
185 Jalali Abolfazl Saipa TEH 5 2 0
186 Farabbasi Habib Naft MJS 5 1 0
187 Khodaei Asl Milad Pars Jonobi JAM 5 1 0
188 Mohamad Zadeh Vahid Zobahan ESF 5 0 0
189 Momeni Danial Shahin Pars BSH 4 2 9
190 Reekani Taleb Sanat Naft ABD 4 4 7
191 Naderi Mohamad Perspolis TEH 4 2 6
192 Jafari Rahman Nassaji MAZ 4 5 4
193 Maleki Hamid Zobahan ESF 4 1 3
194 Derkakhshan Mehr Mehran Zobahan ESF 4 3 2
195 Saremi Milad Shahin Pars BSH 4 2 2
196 Shirzadi Paymon Shahin Pars BSH 4 1 2
197 Rezaei Mohamad Amin Nassaji MAZ 4 0 1
198 Haghdoost Mojtaba Zobahan ESF 4 2 0
199 Shiekh Solaymani Milad Paykan TEH 4 2 0
200 Zakipour Milad Esteghlal TEH 4 2 0
201 Haji Eydi Aref Saipa TEH 4 1 0
202 Mirzazad Nima Nassaji MAZ 4 1 0
203 Ale Kaseer Eissa Sanat Naft ABD 3 1 9
204 Hossaini Mohamad Reza Sepahan ESF 3 1 7
205 Rafiei Soroush Sepahan ESF 3 4 6
206 Sayfollahi Rouhollah Foolad KHU 3 3 6
207 Abbasi Mohamad Reza Zobahan ESF 3 2 6
208 Rezavand Arash Esteghlal TEH 3 7 5
209 Bayrami Mehrdad Gol Gohar SJN 3 4 5
210 Ebrahimi Mohamad Pars Jonobi JAM 3 2 5
211 Ashouri Sajjad Gol Gohar SJN 3 0 4
212 Behzadi Karimi Farid Mashin Sazi TBZ 3 2 2
213 Mosleh Shayan Sepahan ESF 3 0 2
214 Tarhani Mohsen Shahrkhodro MSH 3 2 1
215 Khorasani Morteza Shahrkhodro MSH 3 5 0
216 Salehi Ebrahim Paykan TEH 3 3 0
217 Darvishvand Abolfazl Shahin Pars BSH 3 1 0
218 Entezari Neema Pars Jonobi JAM 3 1 0
219 Gohari Ahmad Saipa TEH 3 0 0
220 Haydari Alireza Mashin Sazi TBZ 3 0 0
221 Ghaedi Mahdi Esteghlal TEH 2 3 11
222 Dejagah Ashkan Teraktor TBZ 2 2 9
223 Abbas Zadeh Mohamad Nassaji MAZ 2 5 7
224 Jahani Milad Sanat Naft ABD 2 3 7
225 Mimbela Willyan Junior Teraktor TBZ 2 4 6
226 Mir Javan Emad Naft MJS 2 2 6
227 Basafa Iman Pars Jonobi JAM 2 7 5
228 Rasan Bashar Perspolis TEH 2 4 5
229 Mehraban Hossein Shahrkhodro MSH 2 2 5
230 Nemati Siamak Perspolis TEH 2 6 3
231 Fortune Kevin Teraktor TBZ 2 5 3
232 Mehri Mohamad Saipa TEH 2 4 3
233 Sugita Yukiya Teraktor TBZ 2 4 3
234 Jansen Kevin Johnny Gol Gohar SJN 2 0 3
235 Mousavi Seyed Ahmad Gol Gohar SJN 2 0 3
236 Najjarian Mojtaba Foolad KHU 2 0 3
237 Ghorbani Ali Sepahan ESF 2 11 2
238 Bagheri Rouhollah Nassaji MAZ 2 4 2
239 Rahmani Mahan Paykan TEH 2 3 2
240 Karimi Saeed Nassaji MAZ 2 5 1
241 Mehri Saeed Teraktor TBZ 2 4 1
242 Doraghi Maysam Shahin Pars BSH 2 3 1
243 Sadri Reza Shahrkhodro MSH 2 3 0
244 Farkhondeh Pay Mohamad Shahin Pars BSH 2 1 0
245 Ghahari Ehsan Nassaji MAZ 2 1 0
246 Beshagardi Mehrdad Gol Gohar SJN 2 0 0
247 Pour Mohamad Masoud Pars Jonobi JAM 2 0 0
248 Noori Mohamad Pars Jonobi JAM 1 7 8
249 Momeni Mahdi Sanat Naft ABD 1 5 7
250 Sadeghi Sadegh Naft MJS 1 4 7
251 Mahmoud Abadi Reza Gol Gohar SJN 1 1 7
252 Herdani Saber Foolad KHU 1 7 5
253 Mirzaei Reza Sepahan ESF 1 5 4
254 Karim Zadeh Matin Pars Jonobi JAM 1 4 4
255 Abedini Fardin Mashin Sazi TBZ 1 2 4
256 Khalatbari Mohamad Reza Shahrkhodro MSH 1 7 3
257 Allishah Omid Perspolis TEH 1 4 3
258 Tabrizi Morteza Esteghlal TEH 1 8 2
259 Habib Zadeh Reza Zobahan ESF 1 6 2
260 Lopes Arruda Marcelino Mazola Teraktor TBZ 1 6 2
261 Motlagh Zadeh Mahmoud Sanat Naft ABD 1 6 2
262 Khorram Alhossaini Mohamad Mashin Sazi TBZ 1 4 2
263 Azadi Mohamad Reza Teraktor TBZ 1 2 2
264 Karimi Saeed Naft MJS 1 2 2
265 Namdari Vahid Foolad KHU 1 8 1
266 Ebrahimi Mohamad Paykan TEH 1 6 1
267 Bagheri Farshid Esteghlal TEH 1 5 1
268 Ahmadi Mostafa Shahin Pars BSH 1 3 1
269 Noori Milad Mashin Sazi TBZ 1 3 1
270 Jubayreh Reza Sanat Naft ABD 1 8 0
271 Ansari Jaber Paykan TEH 1 5 0
272 Rostami Mehdi Naft MJS 1 3 0
273 Aghajaanpour Mohamad Shahrkhodro MSH 1 1 0
274 Kazemi Mohamad Zobahan ESF 1 1 0
275 Taherkhani Hamid Reza Esteghlal TEH 1 1 0
276 Bani Yaseen Anas Foolad KHU 1 0 0
277 Cheraghi Ali Zobahan ESF 1 0 0
278 Ebrahimi Alireza Shahin Pars BSH 1 0 0
279 Razzagh Pour Abolfazl Shahin Pars BSH 1 0 0
280 Sadeghi Mohamad Bagher Zobahan ESF 1 0 0
281 Shafiei Khaled Saipa TEH 1 0 0
282 Taheran Ali Gol Gohar SJN 1 0 0
283 Nazari Mohamad Mahdi Nassaji MAZ 0 9 5
284 Jafari Reza Saipa TEH 0 5 5
285 Monzemi Alireza Zobahan ESF 0 4 4
286 Karimi Mohamad Sepahan ESF 0 3 4
287 Hedayatian Mehrdad Foolad KHU 0 2 4
288 Chrisantus Macauley Zobahan ESF 0 1 4
289 Moridi Sina Foolad KHU 0 0 4
290 Chavarria Carlos Shahrkhodro MSH 0 6 3
291 Kaamyaab Hossain Saipa TEH 0 4 3
292 Paakdel Hamed Pars Jonobi JAM 0 3 3
293 Juninho Junior Brandao Perspolis TEH 0 2 3
294 Zarei Atabak Mashin Sazi TBZ 0 9 2
295 Zobaydi Mahdi Naft MJS 0 5 2
296 Ghazi Mohamad Nassaji MAZ 0 4 2
297 Navidkia Rasool Sepahan ESF 0 4 2
298 Pahlevan Ehsan Zobahan ESF 0 4 2
299 Zaynali Mohamad Gol Gohar SJN 0 4 2
300 Bagheri Ali Gol Gohar SJN 0 2 2
301 Karimi Mohsen Esteghlal TEH 0 2 2
302 Reis de Jesus Jefferson Mashin Sazi TBZ 0 2 2
303 Sing Omid Naft MJS 0 2 2
304 Asgari Abbas Naft MJS 0 0 2
305 Ghobayshavi Mohamad Reza Sanat Naft ABD 0 0 2
306 Bagherpour Amir Hossain Foolad KHU 0 9 1
307 Sharifat Esmaeel Shahin Pars BSH 0 8 1
308 Abdi Mehdi Perspolis TEH 0 6 1
309 Ahani Saeed Naft MJS 0 5 1
310 Jaanfaza Farshad Naft MJS 0 5 1
311 Taeedi Ehsan Naft MJS 0 5 1
312 Aghaei Sajjad Zobahan ESF 0 4 1
313 Sohrab Nejad Mohamad Mashin Sazi TBZ 0 4 1
314 Zamehran Hossain Nassaji MAZ 0 4 1
315 Khodabandeloo Mohamad Paykan TEH 0 2 1
316 Mohamad Zadeh Javad Shahrkhodro MSH 0 2 1
317 Roostaei Amir Perspolis TEH 0 2 1
318 Aghajani Mostafa Zobahan ESF 0 1 1
319 Aliyari Majid Saipa TEH 0 1 1
320 Baker Ebiabowei Zobahan ESF 0 0 1
321 Bouazar Abbas Foolad KHU 0 0 1
322 Mosalman Mohsen Sepahan ESF 0 0 1
323 Ahmad Zadeh Farshad Foolad KHU 0 8 0
324 Dashti Ali Esteghlal TEH 0 8 0
325 Tavares Da Silva Jefferson Gol Gohar SJN 0 6 0
326 Rahmani Bakhtia Sanat Naft ABD 0 5 0
327 Tahami Seyed Fakher Sanat Naft ABD 0 5 0
328 Mashayekh Amin Shahin Pars BSH 0 4 0
329 Baharvandi Ahmad Pars Jonobi JAM 0 3 0
330 Dehghan Reza Shahin Pars BSH 0 3 0
331 Neeknafs Zobair Foolad KHU 0 3 0
332 Shekari Reza Teraktor TBZ 0 3 0
333 Afraaz Erfan Mashin Sazi TBZ 0 2 0
334 Chahar Miri Hadi Mashin Sazi TBZ 0 2 0
335 Ghorbani Sirvan Sanat Naft ABD 0 2 0
336 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 0 2 0
337 Mahini Hossain Nassaji MAZ 0 2 0
338 Mostafaei Alireza Mashin Sazi TBZ 0 2 0
339 Pour Saf Shekan Milad Paykan TEH 0 2 0
340 Sadeghi Amir Ali Saipa TEH 0 2 0
341 Saljooghi Ebrahimi Foolad KHU 0 2 0
342 Assad Abadi Alireza Shahrkhodro MSH 0 1 0
343 Azari Reza Esteghlal TEH 0 1 0
344 Badragheh Milad Foolad KHU 0 1 0
345 Biabani Farshad Gol Gohar SJN 0 1 0
346 Chahkootah Zadeh Mahdi Shahin Pars BSH 0 1 0
347 Doostdar Hossain Naft MJS 0 1 0
348 Esmaeel Zadeh Amir Hossain Pars Jonobi JAM 0 1 0
349 Ghaderi Alireza Zobahan ESF 0 1 0
350 Ghaderi Arash Paykan TEH 0 1 0
351 Ghazipour Pedram Gol Gohar SJN 0 1 0
352 Gorbani Abolfazl Pars Jonobi JAM 0 1 0
353 Haamifar Omid Sanat Naft ABD 0 1 0
354 Hatami Sina Gol Gohar SJN 0 1 0
355 Haydari Sajjad Shahin Pars BSH 0 1 0
356 Herdani Saleh Foolad KHU 0 1 0
357 Iran Pourian Mohamad Sepahan ESF 0 1 0
358 Jalalian Mohamad Javad Nassaji MAZ 0 1 0
359 Khaghani Sobhan Teraktor TBZ 0 1 0
360 Kouroshi Siamak Foolad KHU 0 1 0
361 Moradi Zakaria Esteghlal TEH 0 1 0
362 Moradian Ehsan Foolad KHU 0 1 0
363 Raeesi Ali Shahin Pars BSH 0 1 0
364 Rahimi Reza Zobahan ESF 0 1 0
365 Safollahi Rouhollah Shahrkhodro MSH 0 1 0
366 Salarvand Farshad Shahin Pars BSH 0 1 0
367 Solyamani Yaseen Sepahan ESF 0 1 0
Created on 1/17/2020


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gol Gohar SJN    Matches    Squad
Mashin Sazi TBZ    Matches    Squad
Naft MJS    Matches    Squad
Nassaji MAZ    Matches    Squad
Pars Jonobi JAM    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saipa TEH    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Shahin Pars BSH    Matches    Squad
Shahrkhodro MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com