Iranian Premier League Stats: 2017-2018 Season
(C) IPLstats.com


Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Cheshmi Roosbeh Esteghlal TEH 8 0 0 8
2 Sayfollahi Rouhollah Pars Jonobi JAM 6 2 0 8
3 Ahmadi Mostafa SiahJamegan MSH 6 1 0 7
4 Gvelesiani Giorgi Zobahan ESF 6 1 0 7
5 Kabi Hossain SepidRood RST 7 0 0 7
6 Lak Hamed Foolad KHU 6 1 0 7
7 Khalatbari Mohamad Reza Padideh MSH 5 0 1 6
8 Khaledi Omid Saipa TEH 6 0 0 6
9 Khanzadeh Mohamad Reza Padideh MSH 6 0 0 6
10 Mohamadi Mehr Farshad Pars Jonobi JAM 5 1 0 6
11 Sadeghi Akbar Padideh MSH 5 0 1 6
12 Shah Alidoost Roozbeh Saipa TEH 5 1 0 6
13 Alimohamadi Jallaledin Sepahan ESF 5 0 0 5
14 Badamaki Hossain SiahJamegan MSH 3 1 1 5
15 Batista Da Silva Magno Sanat Naft ABD 5 0 0 5
16 Bengar Mohsen Naft TEH 5 0 0 5
17 Bouhamdan Hamid Zobahan ESF 5 0 0 5
18 Daneshgar Mohamd Saipa TEH 5 0 0 5
19 Dashti Ali Pars Jonobi JAM 5 0 0 5
20 Delfee Younes Esteghlal KHU 5 0 0 5
21 Ebrahimi Hossain SepidRood RST 5 0 0 5
22 Ghaseminejad Amin Padideh MSH 5 0 0 5
23 Karimi Amir Hossain Paykan TEH 5 0 0 5
24 Khalil Zadeh Shoja Perspolis TEH 5 0 0 5
25 Kiani Mahdi Teraktor TBZ 4 1 0 5
26 Mohamad Zadeh Vahid Zobahan ESF 4 1 0 5
27 Naderi Mohamad Teraktor TBZ 4 1 0 5
28 Nasehi Mohamad Reza Padideh MSH 5 0 0 5
29 Nassari Hakeem Esteghlal KHU 5 0 0 5
30 Nosrati Mohamad Naft TEH 4 1 0 5
31 Saghebi Shahin Paykan TEH 5 0 0 5
32 Sharifi Mahdi Sepahan ESF 5 0 0 5
33 Soarez Ferraz Kiros Stanlley Zobahan ESF 5 0 0 5
34 Abodollah Zadeh Ali Sanat Naft ABD 3 1 0 4
35 Bagheri Farshid Esteghlal TEH 4 0 0 4
36 Coulibaly Mousa Salif Esteghlal KHU 2 1 1 4
37 Doraghi Maysam Esteghlal KHU 4 0 0 4
38 Hossaini Mohamad Reza Zobahan ESF 4 0 0 4
39 Hossaini Seyed Abdollah Padideh MSH 4 0 0 4
40 Hossaini Seyed Majid Esteghlal TEH 4 0 0 4
41 Imani Akbar Zobahan ESF 4 0 0 4
42 Kamdar Ahmad Amir Naft TEH 4 0 0 4
43 Momeni Mehdi Paykan TEH 4 0 0 4
44 Moradmand Mohamad Hossain Padideh MSH 3 1 0 4
45 Mousavi Hadi SepidRood RST 4 0 0 4
46 Panahi Amir Mohamad SiahJamegan MSH 4 0 0 4
47 Pourghaz Ezzatolah Sepahan ESF 3 1 0 4
48 Sarlak Milad Sepahan ESF 4 0 0 4
49 Sharifat Esmaeel Esteghlal KHU 3 1 0 4
50 Solyamani Mohamad Reza Saipa TEH 3 1 0 4
51 Taheran Ali Teraktor TBZ 4 0 0 4
52 Toehidast Maysam SepidRood RST 3 0 1 4
53 Yazdani Siavash Sepahan ESF 4 0 0 4
54 Zahivi Raheem Foolad KHU 4 0 0 4
55 Zandavi Seyed Alireza Esteghlal KHU 4 0 0 4
56 Aalaei Abolfazl Esteghlal KHU 3 0 0 3
57 Aghaei Saeed Sepahan ESF 3 0 0 3
58 Aghakhan Morteza Paykan TEH 3 0 0 3
59 Ahmadzadeh Farshad Perspolis TEH 3 0 0 3
60 Ale Kaseer Eissa Naft TEH 3 0 0 3
61 Amiri Vahid Perspolis TEH 3 0 0 3
62 Amraeei Kayvon SiahJamegan MSH 2 0 1 3
63 Asadi Morteza Sanat Naft ABD 3 0 0 3
64 Asadi Reza Saipa TEH 3 0 0 3
65 Cesar Augusto Sanat Naft ABD 3 0 0 3
66 Ebrahimzadeh Masoud Sanat Naft ABD 3 0 0 3
67 Feshangchi Amir Hossain Naft TEH 3 0 0 3
68 Ghasemi Arman Paykan TEH 3 0 0 3
69 Gholami Toeheed SepidRood RST 3 0 0 3
70 Haghverdi Hojjat Paykan TEH 3 0 0 3
71 Hashemi Farshad Naft TEH 3 0 0 3
72 Hashemi Mir Hani SiahJamegan MSH 3 0 0 3
73 Henrique Edson Gostaresh TBZ 3 0 0 3
74 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 3 0 0 3
75 Iran Pourian Mohamad Teraktor TBZ 3 0 0 3
76 Junior Claudier Esteghlal KHU 3 0 0 3
77 Kaabi Aghil Esteghlal KHU 3 0 0 3
78 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 3 0 0 3
79 Karimi Ali Sepahan ESF 3 0 0 3
80 Karrar Jassim Mohamad Sanat Naft ABD 3 0 0 3
81 Maeboudi Aziz Gostaresh TBZ 2 1 0 3
82 Mehdizadeh Mohamad Reza Teraktor TBZ 3 0 0 3
83 Mosalman Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
84 Nariman Jahan Saman Gostaresh TBZ 3 0 0 3
85 Neeknafs Zobair Sanat Naft ABD 3 0 0 3
86 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 3 0 0 3
87 Noorafkan Omid Esteghlal TEH 3 0 0 3
88 Noormoahamadi Hamed Pars Jonobi JAM 2 0 1 3
89 Nozhati Pooya SepidRood RST 3 0 0 3
90 Rabikhah Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
91 Salehi Amir Hossain SiahJamegan MSH 3 0 0 3
92 Shaadkaam Mohamad Sanat Naft ABD 3 0 0 3
93 Sharbati Reza Teraktor TBZ 3 0 0 3
94 Shojaei Ali Saipa TEH 3 0 0 3
95 Shojaeian Dariush Esteghlal TEH 3 0 0 3
96 Taymoori Maysam Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
97 Torabi Mahdi Saipa TEH 3 0 0 3
98 Vaali Ayoub Foolad KHU 3 0 0 3
99 Zakipour Milad Esteghlal TEH 3 0 0 3
100 Abbas Zadeh Mohamad Saipa TEH 2 0 0 2
101 Abdollahzadeh Ahmad Foolad KHU 2 0 0 2
102 Afshin Arash Foolad KHU 2 0 0 2
103 Agha Zamani Saman Naft TEH 2 0 0 2
104 Ali Asgari Hamid Reza SiahJamegan MSH 2 0 0 2
105 Alipour Ali Perspolis TEH 1 1 0 2
106 Amini Pourya Naft TEH 2 0 0 2
107 Asgari Mohamad Mahdi SiahJamegan MSH 2 0 0 2
108 Asgari Vahid SiahJamegan MSH 2 0 0 2
109 Bahmani Farzad Esteghlal KHU 2 0 0 2
110 Bahrani Salman Esteghlal KHU 2 0 0 2
111 Barani Mohamad Sadegh Paykan TEH 2 0 0 2
112 Barzaay Behnam Esteghlal TEH 2 0 0 2
113 Bayranvand Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
114 Daffe Afrang Paykan TEH 2 0 0 2
115 Djeparov Server Resatovich Esteghlal TEH 2 0 0 2
116 Ebrahimi Abolfazl Paykan TEH 1 1 0 2
117 Emamali Faraz Paykan TEH 2 0 0 2
118 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 2 0 0 2
119 Ezzati Alireza Naft TEH 2 0 0 2
120 Forozan Mohsen Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
121 Gholizadeh Ali Saipa TEH 1 0 1 2
122 Ghorban Zadeh Milad SepidRood RST 2 0 0 2
123 Ghorbani Ali Esteghlal TEH 2 0 0 2
124 Gordan Shahabeddin Padideh MSH 2 0 0 2
125 Hatami Farzad Teraktor TBZ 2 0 0 2
126 Hossaini Hossain Esteghlal TEH 2 0 0 2
127 Jafari Abolhassan Sepahan ESF 2 0 0 2
128 Jafari Farzad Foolad KHU 2 0 0 2
129 Kafshgari Mehrdad Saipa TEH 2 0 0 2
130 Kakashvili Khakhi Gostaresh TBZ 1 1 0 2
131 Karami Abdollah Foolad KHU 1 1 0 2
132 Karmlachab Reza Esteghlal KHU 2 0 0 2
133 Khadempour Sina Naft TEH 2 0 0 2
134 Khorram Alhossaini Mohamad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
135 Lotfi Saeed Sanat Naft ABD 1 0 1 2
136 Maleki Hamid SepidRood RST 1 1 0 2
137 Malekian Payam SiahJamegan MSH 2 0 0 2
138 Maridi Sina Foolad KHU 2 0 0 2
139 Mohamadi Zadeh Farid Naft TEH 2 0 0 2
140 Namdari Vahid Esteghlal KHU 2 0 0 2
141 Nasseri Abdollah Foolad KHU 2 0 0 2
142 Nasseri Mohamad SiahJamegan MSH 2 0 0 2
143 Navidkia Rasool Sepahan ESF 2 0 0 2
144 Nazari Mohamad Esmaeel Padideh MSH 2 0 0 2
145 Noori Mohamad Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
146 Nooshi Sofyani Davood Sanat Naft ABD 2 0 0 2
147 Pour Amini Hossain Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
148 Reekani Taleb Sanat Naft ABD 2 0 0 2
149 Roostaei Amir Paykan TEH 1 1 0 2
150 Saaki Hossain Sanat Naft ABD 2 0 0 2
151 Sadeghi Amir Hossain Paykan TEH 2 0 0 2
152 Seyedi Yousef Gostaresh TBZ 2 0 0 2
153 Sing Omid Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
154 Taeedi Ehsan Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
155 Taremi Mahdi Perspolis TEH 2 0 0 2
156 Tavadze Saba Esteghlal KHU 2 0 0 2
157 Vakia Yousef Foolad KHU 2 0 0 2
158 Zendeh Rooh Ahmad Reza Gostaresh TBZ 2 0 0 2
159 Zeneyedpour Milad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
160 Abolghasempour Mehrdad Esteghlal KHU 1 0 0 1
161 Afrasiabi Salar Padideh MSH 1 0 0 1
162 Afzaar Erfan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
163 Aghaei Mohsen SiahJamegan MSH 1 0 0 1
164 Akhbari Mohamad Reza Saipa TEH 1 0 0 1
165 Aliyari Majid Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
166 Aliyari Reza Saipa TEH 1 0 0 1
167 Ansari Jaber Esteghlal TEH 1 0 0 1
168 Ansari Mohamad Perspolis TEH 1 0 0 1
169 Ashori Sina Teraktor TBZ 1 0 0 1
170 Ashouri Navid Foolad KHU 1 0 0 1
171 Ataya Rabih Zobahan ESF 1 0 0 1
172 Babaei Payman Gostaresh TBZ 1 0 0 1
173 Badragheh Milad Foolad KHU 1 0 0 1
174 Baghlani Hossain Sanat Naft ABD 1 0 0 1
175 Bahrami Hossain SiahJamegan MSH 1 0 0 1
176 Bait Saeed Hassan Foolad KHU 1 0 0 1
177 Crivellaro Rafael Sepahan ESF 1 0 0 1
178 Daghagheleh Alireza Esteghlal KHU 1 0 0 1
179 Dehghan Ali SepidRood RST 1 0 0 1
180 Dehnavi Ghassem SiahJamegan MSH 1 0 0 1
181 Ebrahimi Mohamad Teraktor TBZ 1 0 0 1
182 Ebrahimi Omid Esteghlal TEH 1 0 0 1
183 Fakhredini Milad Zobahan ESF 1 0 0 1
184 Farahani Milad Naft TEH 1 0 0 1
185 Fazeli Hossain Padideh MSH 1 0 0 1
186 Ghaed Rahmati Mahmoud Sepahan ESF 1 0 0 1
187 Ghaedi Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
188 Ghafoori Voorya Esteghlal TEH 1 0 0 1
189 Ghanbari Mehrdad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
190 Ghazi Mohamad Padideh MSH 1 0 0 1
191 Gholami Aref Sepahan ESF 1 0 0 1
192 Golzari Amjad Hamid Foolad KHU 1 0 0 1
193 Haj Mohamadi Amin Gostaresh TBZ 1 0 0 1
194 Hamdinejad Vahid Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
195 Hamoodi Ali Paykan TEH 1 0 0 1
196 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 1 0 0 1
197 Hedayatian Mehrdad Foolad KHU 1 0 0 1
198 Hooshyar Nader Naft TEH 1 0 0 1
199 Hossain Ali Zadeh Hamed Teraktor TBZ 1 0 0 1
200 Hossaini Seyed Hossain Naft TEH 1 0 0 1
201 Hossaini Seyed Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
202 Hossaini Seyed Mohsen Gostaresh TBZ 1 0 0 1
203 Ikechukwu Ngwoke Kenneth Paykan TEH 1 0 0 1
204 Jaanfaza Farshad Foolad KHU 1 0 0 1
205 Jalali Raad Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
206 Kamandani Milad Padideh MSH 1 0 0 1
207 Karimi Mohsen Esteghlal TEH 1 0 0 1
208 Kolahkaj Adel Esteghlal KHU 1 0 0 1
209 Lotfi Mojtaba Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
210 Mahdipour Mahdi Teraktor TBZ 1 0 0 1
211 Mahini Hossain Perspolis TEH 1 0 0 1
212 Makani Sosha Sanat Naft ABD 1 0 0 1
213 Manoochehri Amin Naft TEH 1 0 0 1
214 Mansouri Morteza Padideh MSH 1 0 0 1
215 Masoumi Erfan Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
216 Mehdizadeh Seyed Ahmad Saipa TEH 1 0 0 1
217 Mendes Luciano Pereira Sanat Naft ABD 1 0 0 1
218 Mir Javan Emad SepidRood RST 1 0 0 1
219 Miri Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
220 Mirzaei Reza Sepahan ESF 1 0 0 1
221 Mobali Iman Foolad KHU 1 0 0 1
222 Moharrami Sadegh Perspolis TEH 1 0 0 1
223 Mojdemi Moslem Sanat Naft ABD 1 0 0 1
224 Montazeri Pejman Esteghlal TEH 1 0 0 1
225 Moradian Ehsan Foolad KHU 1 0 0 1
226 Moshkelpour Sajjad Paykan TEH 1 0 0 1
227 Moslemipour Mohamad Teraktor TBZ 1 0 0 1
228 Mottahari Amir Arsalan Teraktor TBZ 1 0 0 1
229 Mousavi Seyed Ahmad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
230 Naghizadeh Maysam Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
231 Nemati Siamak Perspolis TEH 1 0 0 1
232 Noormohamadi Alireza SepidRood RST 1 0 0 1
233 Oliviera Lee Sepahan ESF 1 0 0 1
234 Omranzadeh Hanif SiahJamegan MSH 1 0 0 1
235 Paakdel Hamed Sanat Naft ABD 1 0 0 1
236 Padovani Leandro Esteghlal TEH 1 0 0 1
237 Radosevic Bozidar Perspolis TEH 1 0 0 1
238 Rahmani Bakhtiar Zobahan ESF 1 0 0 1
239 Rahmati Seyed Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
240 Rasan Bashar Perspolis TEH 1 0 0 1
241 Rezavand Arash Saipa TEH 1 0 0 1
242 Riberio Fernando Jesus Gostaresh TBZ 1 0 0 1
243 Rodriguez Jairo Sepahan ESF 1 0 0 1
244 Sadeghi Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
245 Sadri Reza Padideh MSH 1 0 0 1
246 Salari Nasser Sanat Naft ABD 1 0 0 1
247 Salarvand Farshad Foolad KHU 1 0 0 1
248 Sedghian Mahdi Sepahan ESF 0 0 1 1
249 Shahamati Nejad Arash Naft TEH 1 0 0 1
250 Shahbaz Zadeh Sajjad Esteghlal TEH 1 0 0 1
251 Shakeri Younes SiahJamegan MSH 1 0 0 1
252 Sharifi Mohamad Esteghlal KHU 1 0 0 1
253 Shiri Hamed Saipa TEH 1 0 0 1
254 Shirzadi Paymon Foolad KHU 1 0 0 1
255 Tabrizi Morteza Zobahan ESF 1 0 0 1
256 Tahami Seyed Fakher Teraktor TBZ 1 0 0 1
257 Umana Corrales Michael Pars Jonobi JAM 0 0 1 1
258 Zahedi Masih Gostaresh TBZ 1 0 0 1
259 Zamehran Hossain Farzad SiahJamegan MSH 1 0 0 1
260 Zarkovic Dragan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
Created on 2/24/2018


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal KHU    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gostaresh TBZ    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Padideh MSH    Matches    Squad
Pars Jonobi JAM    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saipa TEH    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
SepidRood RST    Matches    Squad
SiahJamegan MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com