Iranian Premier League Stats: 2017-2018 Season
(C) IPLstats.com


Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Cheshmi Roosbeh Esteghlal TEH 8 0 0 8
2 Gvelesiani Giorgi Zobahan ESF 7 1 0 8
3 Sayfollahi Rouhollah Pars Jonobi JAM 6 2 0 8
4 Ahmadi Mostafa SiahJamegan MSH 6 1 0 7
5 Kabi Hossain SepidRood RST 7 0 0 7
6 Karimi Amir Hossain Paykan TEH 7 0 0 7
7 Khalatbari Mohamad Reza Padideh MSH 6 0 1 7
8 Khanzadeh Mohamad Reza Padideh MSH 7 0 0 7
9 Lak Hamed Foolad KHU 6 1 0 7
10 Mohamadi Mehr Farshad Pars Jonobi JAM 6 1 0 7
11 Sadeghi Akbar Padideh MSH 6 0 1 7
12 Barani Mohamad Sadegh Paykan TEH 4 2 0 6
13 Batista Da Silva Magno Sanat Naft ABD 6 0 0 6
14 Delfee Younes Esteghlal KHU 6 0 0 6
15 Ghaseminejad Amin Padideh MSH 6 0 0 6
16 Khaledi Omid Saipa TEH 6 0 0 6
17 Kiani Mahdi Teraktor TBZ 5 1 0 6
18 Nassari Hakeem Esteghlal KHU 6 0 0 6
19 Shah Alidoost Roozbeh Saipa TEH 5 1 0 6
20 Sharifi Mahdi Sepahan ESF 6 0 0 6
21 Toehidast Maysam SepidRood RST 5 0 1 6
22 Alimohamadi Jallaledin Sepahan ESF 5 0 0 5
23 Badamaki Hossain SiahJamegan MSH 3 1 1 5
24 Bengar Mohsen Naft TEH 5 0 0 5
25 Bouhamdan Hamid Zobahan ESF 5 0 0 5
26 Daneshgar Mohamd Saipa TEH 5 0 0 5
27 Dashti Ali Pars Jonobi JAM 5 0 0 5
28 Ebrahimi Hossain SepidRood RST 5 0 0 5
29 Feshangchi Amir Hossain Naft TEH 5 0 0 5
30 Henrique Edson Gostaresh TBZ 5 0 0 5
31 Kamdar Ahmad Amir Naft TEH 5 0 0 5
32 Khalil Zadeh Shoja Perspolis TEH 5 0 0 5
33 Maeboudi Aziz Gostaresh TBZ 4 1 0 5
34 Mohamad Zadeh Vahid Zobahan ESF 4 1 0 5
35 Mousavi Hadi SepidRood RST 5 0 0 5
36 Naderi Mohamad Teraktor TBZ 4 1 0 5
37 Nasehi Mohamad Reza Padideh MSH 5 0 0 5
38 Nosrati Mohamad Naft TEH 4 1 0 5
39 Saghebi Shahin Paykan TEH 5 0 0 5
40 Soarez Ferraz Kiros Stanlley Zobahan ESF 5 0 0 5
41 Taheran Ali Teraktor TBZ 5 0 0 5
42 Torabi Mahdi Saipa TEH 5 0 0 5
43 Yazdani Siavash Sepahan ESF 5 0 0 5
44 Zahivi Raheem Foolad KHU 5 0 0 5
45 Abodollah Zadeh Ali Sanat Naft ABD 3 1 0 4
46 Ahmadzadeh Farshad Perspolis TEH 4 0 0 4
47 Asadi Reza Saipa TEH 4 0 0 4
48 Bagheri Farshid Esteghlal TEH 4 0 0 4
49 Cesar Augusto Sanat Naft ABD 4 0 0 4
50 Coulibaly Mousa Salif Esteghlal KHU 2 1 1 4
51 Doraghi Maysam Esteghlal KHU 4 0 0 4
52 Ebrahimzadeh Masoud Sanat Naft ABD 4 0 0 4
53 Hossaini Mohamad Reza Zobahan ESF 4 0 0 4
54 Hossaini Seyed Abdollah Padideh MSH 4 0 0 4
55 Hossaini Seyed Majid Esteghlal TEH 4 0 0 4
56 Imani Akbar Zobahan ESF 4 0 0 4
57 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 4 0 0 4
58 Karrar Jassim Mohamad Sanat Naft ABD 4 0 0 4
59 Mehdizadeh Mohamad Reza Teraktor TBZ 4 0 0 4
60 Momeni Mehdi Paykan TEH 4 0 0 4
61 Moradmand Mohamad Hossain Padideh MSH 3 1 0 4
62 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 4 0 0 4
63 Noorafkan Omid Esteghlal TEH 4 0 0 4
64 Panahi Amir Mohamad SiahJamegan MSH 4 0 0 4
65 Pourghaz Ezzatolah Sepahan ESF 3 1 0 4
66 Sarlak Milad Sepahan ESF 4 0 0 4
67 Sharifat Esmaeel Esteghlal KHU 3 1 0 4
68 Shojaeian Dariush Esteghlal TEH 4 0 0 4
69 Solyamani Mohamad Reza Saipa TEH 3 1 0 4
70 Zandavi Seyed Alireza Esteghlal KHU 4 0 0 4
71 Aalaei Abolfazl Esteghlal KHU 3 0 0 3
72 Aghaei Saeed Sepahan ESF 3 0 0 3
73 Aghakhan Morteza Paykan TEH 3 0 0 3
74 Ale Kaseer Eissa Naft TEH 3 0 0 3
75 Alipour Ali Perspolis TEH 2 1 0 3
76 Amini Pourya Naft TEH 3 0 0 3
77 Amiri Vahid Perspolis TEH 3 0 0 3
78 Amraeei Kayvon SiahJamegan MSH 2 0 1 3
79 Asadi Morteza Sanat Naft ABD 3 0 0 3
80 Asgari Mohamad Mahdi SiahJamegan MSH 3 0 0 3
81 Bahmani Farzad Esteghlal KHU 3 0 0 3
82 Djeparov Server Resatovich Esteghlal TEH 3 0 0 3
83 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 3 0 0 3
84 Ghasemi Arman Paykan TEH 3 0 0 3
85 Gholami Toeheed SepidRood RST 3 0 0 3
86 Gholizadeh Ali Saipa TEH 2 0 1 3
87 Ghorban Zadeh Milad SepidRood RST 3 0 0 3
88 Haghverdi Hojjat Paykan TEH 3 0 0 3
89 Hashemi Farshad Naft TEH 3 0 0 3
90 Hashemi Mir Hani SiahJamegan MSH 3 0 0 3
91 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 3 0 0 3
92 Iran Pourian Mohamad Teraktor TBZ 3 0 0 3
93 Jafari Farzad Foolad KHU 3 0 0 3
94 Junior Claudier Esteghlal KHU 3 0 0 3
95 Kaabi Aghil Esteghlal KHU 3 0 0 3
96 Karami Abdollah Foolad KHU 2 1 0 3
97 Karimi Ali Sepahan ESF 3 0 0 3
98 Maridi Sina Foolad KHU 3 0 0 3
99 Mosalman Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
100 Moshkelpour Sajjad Paykan TEH 2 1 0 3
101 Nariman Jahan Saman Gostaresh TBZ 3 0 0 3
102 Neeknafs Zobair Sanat Naft ABD 3 0 0 3
103 Noori Mohamad Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
104 Noormoahamadi Hamed Pars Jonobi JAM 2 0 1 3
105 Nooshi Sofyani Davood Sanat Naft ABD 3 0 0 3
106 Nozhati Pooya SepidRood RST 3 0 0 3
107 Paakdel Hamed Sanat Naft ABD 3 0 0 3
108 Rabikhah Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
109 Reekani Taleb Sanat Naft ABD 3 0 0 3
110 Saaki Hossain Sanat Naft ABD 3 0 0 3
111 Salehi Amir Hossain SiahJamegan MSH 3 0 0 3
112 Seyedi Yousef Gostaresh TBZ 3 0 0 3
113 Shaadkaam Mohamad Sanat Naft ABD 3 0 0 3
114 Sharbati Reza Teraktor TBZ 3 0 0 3
115 Shojaei Ali Saipa TEH 3 0 0 3
116 Taeedi Ehsan Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
117 Taymoori Maysam Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
118 Vaali Ayoub Foolad KHU 3 0 0 3
119 Zakipour Milad Esteghlal TEH 3 0 0 3
120 Zendeh Rooh Ahmad Reza Gostaresh TBZ 3 0 0 3
121 Abbas Zadeh Mohamad Saipa TEH 2 0 0 2
122 Abdollahzadeh Ahmad Foolad KHU 2 0 0 2
123 Afshin Arash Foolad KHU 2 0 0 2
124 Agha Zamani Saman Naft TEH 2 0 0 2
125 Ali Asgari Hamid Reza SiahJamegan MSH 2 0 0 2
126 Aliyari Majid Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
127 Aliyari Reza Saipa TEH 2 0 0 2
128 Asgari Vahid SiahJamegan MSH 2 0 0 2
129 Badragheh Milad Foolad KHU 2 0 0 2
130 Bahrami Hossain SiahJamegan MSH 2 0 0 2
131 Bahrani Salman Esteghlal KHU 2 0 0 2
132 Bait Saeed Hassan Foolad KHU 2 0 0 2
133 Barzaay Behnam Esteghlal TEH 2 0 0 2
134 Bayranvand Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
135 Daffe Afrang Paykan TEH 2 0 0 2
136 Ebrahimi Abolfazl Paykan TEH 1 1 0 2
137 Ebrahimi Mohamad Teraktor TBZ 2 0 0 2
138 Emamali Faraz Paykan TEH 2 0 0 2
139 Ezzati Alireza Naft TEH 2 0 0 2
140 Fakhredini Milad Zobahan ESF 2 0 0 2
141 Forozan Mohsen Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
142 Ghafoori Voorya Esteghlal TEH 2 0 0 2
143 Ghorbani Ali Esteghlal TEH 2 0 0 2
144 Gordan Shahabeddin Padideh MSH 2 0 0 2
145 Hatami Farzad Teraktor TBZ 2 0 0 2
146 Hossaini Hossain Esteghlal TEH 2 0 0 2
147 Hossaini Seyed Hossain Naft TEH 2 0 0 2
148 Ikechukwu Ngwoke Kenneth Paykan TEH 2 0 0 2
149 Jaanfaza Farshad Foolad KHU 2 0 0 2
150 Jafari Abolhassan Sepahan ESF 2 0 0 2
151 Kafshgari Mehrdad Saipa TEH 2 0 0 2
152 Kakashvili Khakhi Gostaresh TBZ 1 1 0 2
153 Kamandani Milad Padideh MSH 2 0 0 2
154 Karmlachab Reza Esteghlal KHU 2 0 0 2
155 Khadempour Sina Naft TEH 2 0 0 2
156 Khorram Alhossaini Mohamad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
157 Kolahkaj Adel Esteghlal KHU 2 0 0 2
158 Lotfi Mojtaba Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
159 Lotfi Saeed Sanat Naft ABD 1 0 1 2
160 Mahdavi Mohamad Reza SepidRood RST 2 0 0 2
161 Mahini Hossain Perspolis TEH 2 0 0 2
162 Makani Sosha Sanat Naft ABD 2 0 0 2
163 Maleki Hamid SepidRood RST 1 1 0 2
164 Malekian Payam SiahJamegan MSH 2 0 0 2
165 Mendes Luciano Pereira Sanat Naft ABD 2 0 0 2
166 Mobali Iman Foolad KHU 2 0 0 2
167 Mohamadi Zadeh Farid Naft TEH 2 0 0 2
168 Namdari Vahid Esteghlal KHU 2 0 0 2
169 Nasseri Abdollah Foolad KHU 2 0 0 2
170 Nasseri Mohamad SiahJamegan MSH 2 0 0 2
171 Navidkia Rasool Sepahan ESF 2 0 0 2
172 Nazari Mohamad Esmaeel Padideh MSH 2 0 0 2
173 Nemati Siamak Perspolis TEH 2 0 0 2
174 Pour Amini Hossain Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
175 Rezavand Arash Saipa TEH 2 0 0 2
176 Roostaei Amir Paykan TEH 1 1 0 2
177 Sadeghi Amir Hossain Paykan TEH 2 0 0 2
178 Salehi Ebrahim Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
179 Sing Omid Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
180 Taremi Mahdi Perspolis TEH 2 0 0 2
181 Tavadze Saba Esteghlal KHU 2 0 0 2
182 Taymorian Andranik Gostaresh TBZ 2 0 0 2
183 Vakia Yousef Foolad KHU 2 0 0 2
184 Zamehran Hossain Farzad SiahJamegan MSH 2 0 0 2
185 Zeneyedpour Milad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
186 Abolghasempour Mehrdad Esteghlal KHU 1 0 0 1
187 Afrasiabi Salar Padideh MSH 1 0 0 1
188 Afzaar Erfan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
189 Aghaei Mohsen SiahJamegan MSH 1 0 0 1
190 Akhbari Mohamad Reza Saipa TEH 1 0 0 1
191 Ansari Jaber Esteghlal TEH 1 0 0 1
192 Ansari Mohamad Perspolis TEH 1 0 0 1
193 Ashori Sina Teraktor TBZ 1 0 0 1
194 Ashouri Navid Foolad KHU 1 0 0 1
195 Ataya Rabih Zobahan ESF 1 0 0 1
196 Babaei Payman Gostaresh TBZ 1 0 0 1
197 Baghlani Hossain Sanat Naft ABD 1 0 0 1
198 Crivellaro Rafael Sepahan ESF 1 0 0 1
199 Daghagheleh Alireza Esteghlal KHU 1 0 0 1
200 Dehghan Ali SepidRood RST 1 0 0 1
201 Dehnavi Ghassem SiahJamegan MSH 1 0 0 1
202 Ebrahimi Omid Esteghlal TEH 1 0 0 1
203 Farahani Milad Naft TEH 1 0 0 1
204 Fazeli Hossain Padideh MSH 1 0 0 1
205 Ghaed Rahmati Mahmoud Sepahan ESF 1 0 0 1
206 Ghaedi Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
207 Ghanbari Mehrdad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
208 Ghazi Mohamad Padideh MSH 1 0 0 1
209 Gholami Aref Sepahan ESF 1 0 0 1
210 Golzari Amjad Hamid Foolad KHU 1 0 0 1
211 Goodarzi Shahram Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
212 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 1 0 0 1
213 Haj Mohamadi Amin Gostaresh TBZ 1 0 0 1
214 Hamdinejad Vahid Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
215 Hamoodi Ali Paykan TEH 1 0 0 1
216 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 1 0 0 1
217 Hedayatian Mehrdad Foolad KHU 1 0 0 1
218 Hooshyar Nader Naft TEH 1 0 0 1
219 Hossain Ali Zadeh Hamed Teraktor TBZ 1 0 0 1
220 Hossaini Seyed Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
221 Hossaini Seyed Mohsen Gostaresh TBZ 1 0 0 1
222 Jalali Raad Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
223 Kamyab Hossain Saipa TEH 1 0 0 1
224 Karimi Mohsen Esteghlal TEH 1 0 0 1
225 Mahdipour Mahdi Teraktor TBZ 1 0 0 1
226 Manoochehri Amin Naft TEH 1 0 0 1
227 Mansouri Morteza Padideh MSH 1 0 0 1
228 Masoumi Erfan Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
229 Mehdizadeh Seyed Ahmad Saipa TEH 1 0 0 1
230 Mir Javan Emad SepidRood RST 1 0 0 1
231 Miri Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
232 Mirzaei Reza Sepahan ESF 1 0 0 1
233 Moharrami Sadegh Perspolis TEH 1 0 0 1
234 Mojdemi Moslem Sanat Naft ABD 1 0 0 1
235 Montazeri Pejman Esteghlal TEH 1 0 0 1
236 Moradian Ehsan Foolad KHU 1 0 0 1
237 Moslemipour Mohamad Teraktor TBZ 1 0 0 1
238 Mottahari Amir Arsalan Teraktor TBZ 1 0 0 1
239 Mousavi Seyed Ahmad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
240 Naghizadeh Maysam Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
241 Niazmand Payam Paykan TEH 1 0 0 1
242 Noormohamadi Alireza SepidRood RST 1 0 0 1
243 Oliviera Lee Sepahan ESF 1 0 0 1
244 Omranzadeh Hanif SiahJamegan MSH 1 0 0 1
245 Padovani Leandro Esteghlal TEH 1 0 0 1
246 Radosevic Bozidar Perspolis TEH 1 0 0 1
247 Rahmani Bakhtiar Zobahan ESF 1 0 0 1
248 Rahmati Seyed Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
249 Ramezani Arman Saipa TEH 1 0 0 1
250 Rasan Bashar Perspolis TEH 1 0 0 1
251 Riberio Fernando Jesus Gostaresh TBZ 1 0 0 1
252 Rodriguez Jairo Sepahan ESF 1 0 0 1
253 Sadeghi Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
254 Sadri Reza Padideh MSH 1 0 0 1
255 Salari Nasser Sanat Naft ABD 1 0 0 1
256 Salarvand Farshad Foolad KHU 1 0 0 1
257 Sarfo Samuel Saipa TEH 1 0 0 1
258 Sedghian Mahdi Sepahan ESF 0 0 1 1
259 Shafiei Khaled Zobahan ESF 1 0 0 1
260 Shahamati Nejad Arash Naft TEH 1 0 0 1
261 Shahbaz Zadeh Sajjad Esteghlal TEH 1 0 0 1
262 Shakeri Younes SiahJamegan MSH 1 0 0 1
263 Sharifi Mohamad Esteghlal KHU 1 0 0 1
264 Shiri Hamed Saipa TEH 1 0 0 1
265 Shirzadi Paymon Foolad KHU 1 0 0 1
266 Tabrizi Morteza Zobahan ESF 1 0 0 1
267 Tahami Seyed Fakher Teraktor TBZ 1 0 0 1
268 Thiam Mame Baba Esteghlal TEH 1 0 0 1
269 Umana Corrales Michael Pars Jonobi JAM 0 0 1 1
270 Yahya Zadeh Amir Hossain Naft TEH 1 0 0 1
271 Zahedi Masih Gostaresh TBZ 1 0 0 1
272 Zarkovic Dragan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
Created on 4/16/2018


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal KHU    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gostaresh TBZ    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Padideh MSH    Matches    Squad
Pars Jonobi JAM    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saipa TEH    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
SepidRood RST    Matches    Squad
SiahJamegan MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com