Iranian Premier League Stats: 2016-2017 Season
(C) IPLstats.com


Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Kakashvili Khakhi Mashin Sazi TBZ 7 1 0 8
2 Batista Da Silva Magno Gostaresh TBZ 7 0 0 7
3 Deevsalar Hamid Reza Saba QOM 4 2 1 7
4 Mohamadi Hadi Teraktor TBZ 7 0 0 7
5 Pourghaz Ezzatolah Saipa ALB 7 0 0 7
6 Baghlani Hossain Sanat Naft ABD 6 0 0 6
7 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 5 1 0 6
8 Karami Abdollah Foolad KHU 6 0 0 6
9 Nemati Siamak Paykan TEH 6 0 0 6
10 Noori Mohamad Teraktor TBZ 6 0 0 6
11 Pakdel Hamed Mashin Sazi TBZ 4 1 1 6
12 Shaadkaam Mohamad Sanat Naft ABD 6 0 0 6
13 Tayyebi Mohamad Esteghlal KHU 5 1 0 6
14 Ansari Mohamad Perspolis TEH 4 1 0 5
15 Dehnavi Ghasem Saba QOM 5 0 0 5
16 Fakhredini Milad Naft TEH 4 1 0 5
17 Gordani Habib Mashin Sazi TBZ 5 0 0 5
18 Hatami Farzad Teraktor TBZ 4 1 0 5
19 Jafari Abolhassan Padideh MSH 5 0 0 5
20 Kamdar Ahmad Mashin Sazi TBZ 5 0 0 5
21 Khalatbari Mohamad Reza Saipa ALB 5 0 0 5
22 Khaledi Omid Saipa ALB 5 0 0 5
23 Mosalman Mohsen Perspolis TEH 5 0 0 5
24 Padovani Leandro Esteghlal TEH 5 0 0 5
25 Rafiei Soroush Perspolis TEH 5 0 0 5
26 Sadeghian Payam Mashin Sazi TBZ 4 1 0 5
27 Sayfollahi Rouhollah FC Mashhad MSH 5 0 0 5
28 Traore Moosa FC Mashhad MSH 4 1 0 5
29 Yazdani Siavash Paykan TEH 4 0 1 5
30 Ahmadzadeh Farshad Perspolis TEH 4 0 0 4
31 Bayk Zadeh Hashem Teraktor TBZ 4 0 0 4
32 Daneshgar Mohamd Naft TEH 4 0 0 4
33 Ebrahimi Omid Esteghlal TEH 4 0 0 4
34 Enayati Gholamreza Saba QOM 3 1 0 4
35 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 4 0 0 4
36 Ezzat Keramat Alireza Naft TEH 4 0 0 4
37 Haajsafi Ehsan Sepahan ESF 3 1 0 4
38 Hatami Babak Gostaresh TBZ 2 1 1 4
39 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 4 0 0 4
40 Kafshgari Mehrdad Padideh MSH 4 0 0 4
41 Karrar Jassim Mohamad Teraktor TBZ 4 0 0 4
42 Kiani Mahdi Teraktor TBZ 3 1 0 4
43 Lak Hamed Saipa ALB 4 0 0 4
44 Mohamad Zadeh Vahid Zobahan ESF 4 0 0 4
45 Moradmand Mohamad Hossain Padideh MSH 3 1 0 4
46 Rahmani Mahan Paykan TEH 4 0 0 4
47 Rezaei Gholamreza Saipa ALB 4 0 0 4
48 Robson Januario de Paula Esteghlal TEH 4 0 0 4
49 Sadeghi Amir Hossain Paykan TEH 4 0 0 4
50 Safepanahi Pooya Saba QOM 3 1 0 4
51 Vakia Yousef Foolad KHU 4 0 0 4
52 Abodollah Zadeh Ali Sanat Naft ABD 3 0 0 3
53 Abtahi Milad Saba QOM 2 1 0 3
54 Aghaei Mohsen FC Mashhad MSH 2 1 0 3
55 Alimohamadi Jallaledin Sepahan ESF 3 0 0 3
56 Alipour Ali Perspolis TEH 3 0 0 3
57 Amiri Mehran Saba QOM 3 0 0 3
58 Asgari Abbas FC Mashhad MSH 2 0 1 3
59 Ashouri Ali Asghar Esteghlal KHU 3 0 0 3
60 Badamaki Hossain FC Mashhad MSH 3 0 0 3
61 Chago Mathias Foolad KHU 2 1 0 3
62 Ebrahimi Abolfazl Paykan TEH 3 0 0 3
63 Eslami Abdolkarim Saba QOM 3 0 0 3
64 Esmaeelfar Danial Zobahan ESF 3 0 0 3
65 Hossaini Mohamad Reza Zobahan ESF 3 0 0 3
66 Hossaini Seyed Majid Esteghlal TEH 3 0 0 3
67 Kabi Aghil Esteghlal KHU 3 0 0 3
68 Khaleghifar Reza Gostaresh TBZ 3 0 0 3
69 Khanzadeh Mohamad Reza FC Mashhad MSH 3 0 0 3
70 Kouroshi Siamak Saipa ALB 2 0 1 3
71 Mahini Hossain Perspolis TEH 3 0 0 3
72 Momeni Mehdi Esteghlal KHU 3 0 0 3
73 Naghizadeh Alireza Gostaresh TBZ 2 1 0 3
74 Navidkia Rasool Sepahan ESF 3 0 0 3
75 Oliviera Lee Sepahan ESF 3 0 0 3
76 Oltramari Alessandro Felipe Saipa ALB 3 0 0 3
77 Shafiei Khaled Teraktor TBZ 3 0 0 3
78 Sharbati Reza FC Mashhad MSH 3 0 0 3
79 Sohrabian Armin Sepahan ESF 2 1 0 3
80 Taremi Mahdi Perspolis TEH 3 0 0 3
81 Taymorian Andranik Naft TEH 3 0 0 3
82 Vaali Ayoub Foolad KHU 3 0 0 3
83 Zahivi Raheem Esteghlal KHU 3 0 0 3
84 Aalaei Abolfazl Esteghlal KHU 2 0 0 2
85 Abbasian Moein Padideh MSH 2 0 0 2
86 Abdi Jalal Sepahan ESF 2 0 0 2
87 Aghaei Saeed Teraktor TBZ 2 0 0 2
88 Aghakhan Morteza Paykan TEH 2 0 0 2
89 Ahmadi Bahram Mashin Sazi TBZ 2 0 0 2
90 Ahmadi Karim Padideh MSH 2 0 0 2
91 Ahmadi Mohamd Ali Sepahan ESF 2 0 0 2
92 Ahmadi Rahman Paykan TEH 2 0 0 2
93 Alenema Ahmad Naft TEH 2 0 0 2
94 Amiri Vahid Perspolis TEH 2 0 0 2
95 Ansari Sasan Foolad KHU 2 0 0 2
96 Asadi Morteza Gostaresh TBZ 2 0 0 2
97 Asadi Reza Naft TEH 2 0 0 2
98 Ashouri Sajjad Paykan TEH 2 0 0 2
99 Bayranvand Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
100 Bouhamdan Hamid Foolad KHU 2 0 0 2
101 Coulibaly Mousa Salif Sepahan ESF 2 0 0 2
102 Darvishi Mohamad Amin Gostaresh TBZ 2 0 0 2
103 Doraghi Maysam Foolad KHU 2 0 0 2
104 Ebrahimi Mohamad Teraktor TBZ 2 0 0 2
105 Ebrahimzadeh Masoud Gostaresh TBZ 2 0 0 2
106 Edinho Eder Luciano Teraktor TBZ 2 0 0 2
107 Farahani Milad Naft TEH 2 0 0 2
108 Ghadimipour Morteza FC Mashhad MSH 1 1 0 2
109 Ghanbari Mehrdad Zobahan ESF 2 0 0 2
110 Ghaseminejad Amin Mashin Sazi TBZ 2 0 0 2
111 Gwi-hyeon Kim Sanat Naft ABD 2 0 0 2
112 Hamdinejad Vahid Naft TEH 2 0 0 2
113 Hammam Ali Zobahan ESF 2 0 0 2
114 Hossaini Maysam FC Mashhad MSH 2 0 0 2
115 Hossaini Seyed Mehdi Saba QOM 2 0 0 2
116 Iran Pourian Mohamad Teraktor TBZ 2 0 0 2
117 Jalili Alireza FC Mashhad MSH 2 0 0 2
118 Kalantari Ayoub Saipa ALB 2 0 0 2
119 Kamel Bahman Mashin Sazi TBZ 2 0 0 2
120 Karimi Yaghoub Esteghlal TEH 2 0 0 2
121 Khalil Zadeh Shoja Sepahan ESF 2 0 0 2
122 Khorsandnia Mohamad Reza Gostaresh TBZ 2 0 0 2
123 Lopes Lourival Junior Saipa ALB 2 0 0 2
124 Mahdipour Mahdi Zobahan ESF 2 0 0 2
125 Mahi Mostafa Esteghlal KHU 2 0 0 2
126 Mendes Luciano Pereira Gostaresh TBZ 2 0 0 2
127 Mkoyan Hrayr Esteghlal TEH 2 0 0 2
128 Mobali Iman Naft TEH 2 0 0 2
129 Moghanlou Shahriyar Paykan TEH 2 0 0 2
130 Mohamadi Mehrdad Sepahan ESF 2 0 0 2
131 Mohri Saeed Mashin Sazi TBZ 1 1 0 2
132 Nasehi Mohamad Reza Padideh MSH 2 0 0 2
133 Nasseri Abdollah Foolad KHU 2 0 0 2
134 Navidkia Moharam Sepahan ESF 2 0 0 2
135 Neeknafs Zobair Sanat Naft ABD 2 0 0 2
136 Noormohamadi Alireza Sanat Naft ABD 2 0 0 2
137 Omranzadeh Haneef Saba QOM 2 0 0 2
138 Paak Parvar Milad Foolad KHU 2 0 0 2
139 Prahic Igor Naft TEH 2 0 0 2
140 Rabikhah Mohsen Perspolis TEH 2 0 0 2
141 Rahmati Seyed Mahdi Esteghlal TEH 1 1 0 2
142 Rashidi Farrokhi Bahram Foolad KHU 2 0 0 2
143 Raykani Taleb Sepahan ESF 2 0 0 2
144 Rezaei Kaveh Esteghlal TEH 2 0 0 2
145 Riberio Fernando Jesus Gostaresh TBZ 1 0 1 2
146 Sadeghi Akbar Naft TEH 2 0 0 2
147 Salarvand Farshad Esteghlal KHU 2 0 0 2
148 Sarlak Milad Sepahan ESF 2 0 0 2
149 Seyedi Yousef Gostaresh TBZ 2 0 0 2
150 Shah Alidoost Roozbeh Saipa ALB 2 0 0 2
151 Shakeri Younes Padideh MSH 2 0 0 2
152 Sharifat Esmaeel Foolad KHU 2 0 0 2
153 Sheikh Vaysi Vahid Esteghlal KHU 2 0 0 2
154 Shiri Hamed Saipa ALB 2 0 0 2
155 Shirzadi Paymon Esteghlal KHU 2 0 0 2
156 Shojaeian Dariush Gostaresh TBZ 2 0 0 2
157 Abdollahzadeh Ahmad Foolad KHU 1 0 0 1
158 Abedini Fardin Mashin Sazi TBZ 1 0 0 1
159 Afrasiabi Salar FC Mashhad MSH 1 0 0 1
160 Afshin Arash Esteghlal KHU 1 0 0 1
161 Akhbari Mohamad Reza Teraktor TBZ 1 0 0 1
162 Alabi Rasheed Sanat Naft ABD 1 0 0 1
163 Ale Kaseer Eissa Naft TEH 1 0 0 1
164 Ali Asgari Hamid Reza Mashin Sazi TBZ 1 0 0 1
165 Aliabadi Vahid Saba QOM 1 0 0 1
166 Aliyari Reza Naft TEH 1 0 0 1
167 Allishah Omid Teraktor TBZ 1 0 0 1
168 Amraei Kayvon Saba QOM 1 0 0 1
169 Ansari Jaber Esteghlal TEH 1 0 0 1
170 Ashori Sina Teraktor TBZ 1 0 0 1
171 Babaei Payman Gostaresh TBZ 1 0 0 1
172 Badrloo Mahdi Saipa ALB 1 0 0 1
173 Bagheri Farshid Esteghlal TEH 1 0 0 1
174 Bahadori Davood Saba QOM 1 0 0 1
175 Bahiraei Hamed Sepahan ESF 1 0 0 1
176 Bahrani Salman Esteghlal KHU 1 0 0 1
177 Bait Saeed Hassan Esteghlal KHU 1 0 0 1
178 Barani Mohamad Sadegh Paykan TEH 1 0 0 1
179 Barnard Manzorro Jeremy Felipe Paykan TEH 1 0 0 1
180 Barzaei Behnam Esteghlal TEH 1 0 0 1
181 Bengar Mohsen Teraktor TBZ 1 0 0 1
182 Bengston Jerry Ricardo Zobahan ESF 1 0 0 1
183 Derkakhshan Mehr Mehran Zobahan ESF 1 0 0 1
184 Edson Da Silva Henrique Mashin Sazi TBZ 1 0 0 1
185 Ekrami Mostafa Gostaresh TBZ 1 0 0 1
186 Emamali Faraz Paykan TEH 1 0 0 1
187 Eslami Mehdi Mashin Sazi TBZ 1 0 0 1
188 Faraji Farshad Sanat Naft ABD 1 0 0 1
189 Faraji Farshad Saipa ALB 1 0 0 1
190 Faramarzi Mohamad Ali Padideh MSH 1 0 0 1
191 Gerami Fariborz Padideh MSH 1 0 0 1
192 Ghafoori Voorya Esteghlal TEH 1 0 0 1
193 Ghasemi Arman Paykan TEH 1 0 0 1
194 Ghazi Mohamad Naft TEH 1 0 0 1
195 Gholami Aref Sepahan ESF 1 0 0 1
196 Gholami Toeheed Naft TEH 1 0 0 1
197 Ghorayshi Mahdi Mashin Sazi TBZ 1 0 0 1
198 Goodarzi Shahram Teraktor TBZ 1 0 0 1
199 Gordan Shahabeddin Padideh MSH 1 0 0 1
200 Hahgjoo Masoud Gostaresh TBZ 1 0 0 1
201 Haj Mohamadi Amin Mashin Sazi TBZ 1 0 0 1
202 Hamoodi Ali Paykan TEH 1 0 0 1
203 Hashemi Farshad FC Mashhad MSH 1 0 0 1
204 Hassan Zadeh Ahmad Saba QOM 1 0 0 1
205 Hassan Zadeh Masoud Sepahan ESF 1 0 0 1
206 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 1 0 0 1
207 Hayrapetyan Levon Paykan TEH 1 0 0 1
208 Hossaini Hossain Esteghlal TEH 1 0 0 1
209 Hossaini Seyed Mohsen Gostaresh TBZ 1 0 0 1
210 Imani Akbar Padideh MSH 1 0 0 1
211 Jafari Asghar FC Mashhad MSH 1 0 0 1
212 Jafari Reza Saipa ALB 1 0 0 1
213 Jahanbakhshi Omid Saba QOM 1 0 0 1
214 Kamandani Milad Padideh MSH 1 0 0 1
215 Karimi Amir Hossain Paykan TEH 1 0 0 1
216 Lotfi Saeed Saipa ALB 1 0 0 1
217 Maeboudi Aziz Sanat Naft ABD 1 0 0 1
218 Malekian Payam FC Mashhad MSH 1 0 0 1
219 Mamshali Mojtaba Sanat Naft ABD 1 0 0 1
220 Mardani Mohamad Ali Padideh MSH 1 0 0 1
221 Maridi Sina Foolad KHU 1 0 0 1
222 Mehraban Hossein Padideh MSH 1 0 0 1
223 Mensha Godwin Paykan TEH 1 0 0 1
224 Motlagh Zadeh Mahmoud Foolad KHU 0 0 1 1
225 Nariman Jahan Saman Perspolis TEH 1 0 0 1
226 Nassari Hakeem Sanat Naft ABD 1 0 0 1
227 Nasseri Mohamad FC Mashhad MSH 1 0 0 1
228 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 1 0 0 1
229 Nezamipour Omid Saba QOM 1 0 0 1
230 Nong Aloys Esteghlal KHU 1 0 0 1
231 Noorafkan Omid Esteghlal TEH 1 0 0 1
232 Oliviera Pedro Henrique Sepahan ESF 1 0 0 1
233 Ousani Mohamad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
234 Pahlevan Ehsan Zobahan ESF 1 0 0 1
235 Radosevic Bozidar Perspolis TEH 1 0 0 1
236 Rahmani Bakhtiar Foolad KHU 1 0 0 1
237 Rajabzadeh Mehdi Zobahan ESF 1 0 0 1
238 Ranjbar Morteza FC Mashhad MSH 1 0 0 1
239 Rezaeain Ramin Perspolis TEH 1 0 0 1
240 Roballo Rafael Esteghlal KHU 1 0 0 1
241 Sadeghi Ebrahim Saipa ALB 1 0 0 1
242 Sharifi Mahdi Teraktor TBZ 1 0 0 1
243 Shekari Reza Zobahan ESF 1 0 0 1
244 Shiri Mehdi Paykan TEH 1 0 0 1
245 Tahmasbi Mehrdad Foolad KHU 1 0 0 1
246 Taleblou Vahid Foolad KHU 1 0 0 1
247 Torabi Mahdi Saipa ALB 1 0 0 1
248 Yousefi Mohsen Padideh MSH 1 0 0 1
249 Zahedi Shahab Mashin Sazi TBZ 1 0 0 1
250 Zakipour Milad Esteghlal TEH 1 0 0 1
251 Zamehran Hossain Padideh MSH 1 0 0 1
252 Zamehran Sina Padideh MSH 1 0 0 1
253 Zarei Abdolreza FC Mashhad MSH 1 0 0 1
254 Zobaydi Mahdi Esteghlal KHU 1 0 0 1
Created on 2/24/2017


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal KHU    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
FC Mashhad MSH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gostaresh TBZ    Matches    Squad
Mashin Sazi TBZ    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Padideh MSH    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saba QOM    Matches    Squad
Saipa ALB    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com