Iranian Premier League Stats: 2017-2018 Season
(C) IPLstats.com


Cards

  Player Team Y YY R Total
1 Cheshmi Roosbeh Esteghlal TEH 8 0 0 8
2 Gvelesiani Giorgi Zobahan ESF 7 1 0 8
3 Sayfollahi Rouhollah Pars Jonobi JAM 6 2 0 8
4 Ahmadi Mostafa SiahJamegan MSH 6 1 0 7
5 Barani Mohamad Sadegh Paykan TEH 5 2 0 7
6 Ghaseminejad Amin Padideh MSH 7 0 0 7
7 Kabi Hossain SepidRood RST 7 0 0 7
8 Karimi Amir Hossain Paykan TEH 7 0 0 7
9 Khalatbari Mohamad Reza Padideh MSH 6 0 1 7
10 Khanzadeh Mohamad Reza Padideh MSH 7 0 0 7
11 Lak Hamed Foolad KHU 6 1 0 7
12 Mohamadi Mehr Farshad Pars Jonobi JAM 6 1 0 7
13 Sadeghi Akbar Padideh MSH 6 0 1 7
14 Badamaki Hossain SiahJamegan MSH 4 1 1 6
15 Batista Da Silva Magno Sanat Naft ABD 6 0 0 6
16 Bouhamdan Hamid Zobahan ESF 6 0 0 6
17 Daneshgar Mohamd Saipa TEH 6 0 0 6
18 Dashti Ali Pars Jonobi JAM 6 0 0 6
19 Delfee Younes Esteghlal KHU 6 0 0 6
20 Ebrahimi Hossain SepidRood RST 6 0 0 6
21 Henrique Edson Gostaresh TBZ 6 0 0 6
22 Khaledi Omid Saipa TEH 6 0 0 6
23 Kiani Mahdi Teraktor TBZ 5 1 0 6
24 Nassari Hakeem Esteghlal KHU 6 0 0 6
25 Shah Alidoost Roozbeh Saipa TEH 5 1 0 6
26 Sharifi Mahdi Sepahan ESF 6 0 0 6
27 Shojaeian Dariush Esteghlal TEH 5 1 0 6
28 Toehidast Maysam SepidRood RST 5 0 1 6
29 Zahivi Raheem Foolad KHU 6 0 0 6
30 Alimohamadi Jallaledin Sepahan ESF 5 0 0 5
31 Asadi Reza Saipa TEH 5 0 0 5
32 Bengar Mohsen Naft TEH 5 0 0 5
33 Feshangchi Amir Hossain Naft TEH 5 0 0 5
34 Hossaini Mohamad Reza Zobahan ESF 5 0 0 5
35 Kamdar Ahmad Amir Naft TEH 5 0 0 5
36 Karrar Jassim Mohamad Sanat Naft ABD 5 0 0 5
37 Khalil Zadeh Shoja Perspolis TEH 5 0 0 5
38 Maeboudi Aziz Gostaresh TBZ 4 1 0 5
39 Mohamad Zadeh Vahid Zobahan ESF 4 1 0 5
40 Moradmand Mohamad Hossain Padideh MSH 4 1 0 5
41 Mousavi Hadi SepidRood RST 5 0 0 5
42 Naderi Mohamad Teraktor TBZ 4 1 0 5
43 Nasehi Mohamad Reza Padideh MSH 5 0 0 5
44 Noorafkan Omid Esteghlal TEH 5 0 0 5
45 Nosrati Mohamad Naft TEH 4 1 0 5
46 Saghebi Shahin Paykan TEH 5 0 0 5
47 Soarez Ferraz Kiros Stanlley Zobahan ESF 5 0 0 5
48 Taheran Ali Teraktor TBZ 5 0 0 5
49 Torabi Mahdi Saipa TEH 5 0 0 5
50 Yazdani Siavash Sepahan ESF 5 0 0 5
51 Abodollah Zadeh Ali Sanat Naft ABD 3 1 0 4
52 Ahmadzadeh Farshad Perspolis TEH 4 0 0 4
53 Bagheri Farshid Esteghlal TEH 4 0 0 4
54 Cesar Augusto Sanat Naft ABD 4 0 0 4
55 Coulibaly Mousa Salif Esteghlal KHU 2 1 1 4
56 Doraghi Maysam Esteghlal KHU 4 0 0 4
57 Ebrahimzadeh Masoud Sanat Naft ABD 4 0 0 4
58 Esmaeeli Farshid Esteghlal TEH 4 0 0 4
59 Hossaini Seyed Abdollah Padideh MSH 4 0 0 4
60 Hossaini Seyed Majid Esteghlal TEH 4 0 0 4
61 Imani Akbar Zobahan ESF 4 0 0 4
62 Iran Pourian Mohamad Teraktor TBZ 4 0 0 4
63 Kamyabinia Kamal Perspolis TEH 4 0 0 4
64 Karimi Ali Sepahan ESF 4 0 0 4
65 Mehdizadeh Mohamad Reza Teraktor TBZ 4 0 0 4
66 Momeni Mehdi Paykan TEH 4 0 0 4
67 Moshkelpour Sajjad Paykan TEH 3 1 0 4
68 Nejad Mehdi Mohamad Zobahan ESF 4 0 0 4
69 Panahi Amir Mohamad SiahJamegan MSH 4 0 0 4
70 Pourghaz Ezzatolah Sepahan ESF 3 1 0 4
71 Sarlak Milad Sepahan ESF 4 0 0 4
72 Sharifat Esmaeel Esteghlal KHU 3 1 0 4
73 Solyamani Mohamad Reza Saipa TEH 3 1 0 4
74 Zandavi Seyed Alireza Esteghlal KHU 4 0 0 4
75 Aalaei Abolfazl Esteghlal KHU 3 0 0 3
76 Aghaei Saeed Sepahan ESF 3 0 0 3
77 Aghakhan Morteza Paykan TEH 3 0 0 3
78 Ale Kaseer Eissa Naft TEH 3 0 0 3
79 Alipour Ali Perspolis TEH 2 1 0 3
80 Aliyari Reza Saipa TEH 3 0 0 3
81 Amini Pourya Naft TEH 3 0 0 3
82 Amiri Vahid Perspolis TEH 3 0 0 3
83 Amraeei Kayvon SiahJamegan MSH 2 0 1 3
84 Asadi Morteza Sanat Naft ABD 3 0 0 3
85 Asgari Mohamad Mahdi SiahJamegan MSH 3 0 0 3
86 Bahmani Farzad Esteghlal KHU 3 0 0 3
87 Djeparov Server Resatovich Esteghlal TEH 3 0 0 3
88 Ebrahimi Mohamad Teraktor TBZ 3 0 0 3
89 Ezzati Alireza Naft TEH 3 0 0 3
90 Ghasemi Arman Paykan TEH 3 0 0 3
91 Gholami Toeheed SepidRood RST 3 0 0 3
92 Gholizadeh Ali Saipa TEH 2 0 1 3
93 Ghorban Zadeh Milad SepidRood RST 3 0 0 3
94 Ghorbani Ali Esteghlal TEH 3 0 0 3
95 Haghverdi Hojjat Paykan TEH 3 0 0 3
96 Hashemi Farshad Naft TEH 3 0 0 3
97 Hashemi Mir Hani SiahJamegan MSH 3 0 0 3
98 Hatami Farzad Teraktor TBZ 3 0 0 3
99 Hossaini Seyed Jalal Perspolis TEH 3 0 0 3
100 Jafari Farzad Foolad KHU 3 0 0 3
101 Junior Claudier Esteghlal KHU 3 0 0 3
102 Kaabi Aghil Esteghlal KHU 3 0 0 3
103 Karami Abdollah Foolad KHU 2 1 0 3
104 Lotfi Saeed Sanat Naft ABD 2 0 1 3
105 Maridi Sina Foolad KHU 3 0 0 3
106 Mosalman Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
107 Nariman Jahan Saman Gostaresh TBZ 3 0 0 3
108 Neeknafs Zobair Sanat Naft ABD 3 0 0 3
109 Noori Mohamad Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
110 Noormoahamadi Hamed Pars Jonobi JAM 2 0 1 3
111 Nooshi Sofyani Davood Sanat Naft ABD 3 0 0 3
112 Nozhati Pooya SepidRood RST 3 0 0 3
113 Paakdel Hamed Sanat Naft ABD 3 0 0 3
114 Rabikhah Mohsen Perspolis TEH 3 0 0 3
115 Reekani Taleb Sanat Naft ABD 3 0 0 3
116 Saaki Hossain Sanat Naft ABD 3 0 0 3
117 Salehi Amir Hossain SiahJamegan MSH 3 0 0 3
118 Salehi Ebrahim Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
119 Seyedi Yousef Gostaresh TBZ 3 0 0 3
120 Shaadkaam Mohamad Sanat Naft ABD 3 0 0 3
121 Sharbati Reza Teraktor TBZ 3 0 0 3
122 Shojaei Ali Saipa TEH 3 0 0 3
123 Taeedi Ehsan Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
124 Taymoori Maysam Pars Jonobi JAM 3 0 0 3
125 Taymorian Andranik Gostaresh TBZ 3 0 0 3
126 Vaali Ayoub Foolad KHU 3 0 0 3
127 Vakia Yousef Foolad KHU 3 0 0 3
128 Zakipour Milad Esteghlal TEH 3 0 0 3
129 Zendeh Rooh Ahmad Reza Gostaresh TBZ 3 0 0 3
130 Abbas Zadeh Mohamad Saipa TEH 2 0 0 2
131 Abdollahzadeh Ahmad Foolad KHU 2 0 0 2
132 Afshin Arash Foolad KHU 2 0 0 2
133 Agha Zamani Saman Naft TEH 2 0 0 2
134 Ali Asgari Hamid Reza SiahJamegan MSH 2 0 0 2
135 Aliyari Majid Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
136 Ansari Mohamad Perspolis TEH 2 0 0 2
137 Asgari Vahid SiahJamegan MSH 2 0 0 2
138 Badragheh Milad Foolad KHU 2 0 0 2
139 Bahrami Hossain SiahJamegan MSH 2 0 0 2
140 Bahrani Salman Esteghlal KHU 2 0 0 2
141 Bait Saeed Hassan Foolad KHU 2 0 0 2
142 Barzaay Behnam Esteghlal TEH 2 0 0 2
143 Bayranvand Alireza Perspolis TEH 2 0 0 2
144 Daffe Afrang Paykan TEH 2 0 0 2
145 Ebrahimi Abolfazl Paykan TEH 1 1 0 2
146 Emamali Faraz Paykan TEH 2 0 0 2
147 Fakhredini Milad Zobahan ESF 2 0 0 2
148 Forozan Mohsen Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
149 Ghafoori Voorya Esteghlal TEH 2 0 0 2
150 Gordan Shahabeddin Padideh MSH 2 0 0 2
151 Hossaini Hossain Esteghlal TEH 2 0 0 2
152 Hossaini Seyed Hossain Naft TEH 2 0 0 2
153 Ikechukwu Ngwoke Kenneth Paykan TEH 2 0 0 2
154 Jaanfaza Farshad Foolad KHU 2 0 0 2
155 Jafari Abolhassan Sepahan ESF 2 0 0 2
156 Kafshgari Mehrdad Saipa TEH 2 0 0 2
157 Kakashvili Khakhi Gostaresh TBZ 1 1 0 2
158 Kamandani Milad Padideh MSH 2 0 0 2
159 Karmlachab Reza Esteghlal KHU 2 0 0 2
160 Khadempour Sina Naft TEH 2 0 0 2
161 Khorram Alhossaini Mohamad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
162 Kolahkaj Adel Esteghlal KHU 2 0 0 2
163 Lotfi Mojtaba Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
164 Mahdavi Mohamad Reza SepidRood RST 2 0 0 2
165 Mahdipour Mahdi Teraktor TBZ 2 0 0 2
166 Mahini Hossain Perspolis TEH 2 0 0 2
167 Makani Sosha Sanat Naft ABD 2 0 0 2
168 Maleki Hamid SepidRood RST 1 1 0 2
169 Malekian Payam SiahJamegan MSH 2 0 0 2
170 Mendes Luciano Pereira Sanat Naft ABD 2 0 0 2
171 Mobali Iman Foolad KHU 2 0 0 2
172 Mohamadi Zadeh Farid Naft TEH 2 0 0 2
173 Moharrami Sadegh Perspolis TEH 2 0 0 2
174 Naghizadeh Maysam Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
175 Namdari Vahid Esteghlal KHU 2 0 0 2
176 Nasseri Abdollah Foolad KHU 2 0 0 2
177 Nasseri Mohamad SiahJamegan MSH 2 0 0 2
178 Navidkia Rasool Sepahan ESF 2 0 0 2
179 Nazari Mohamad Esmaeel Padideh MSH 2 0 0 2
180 Nemati Siamak Perspolis TEH 2 0 0 2
181 Noormohamadi Alireza SepidRood RST 2 0 0 2
182 Pour Amini Hossain Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
183 Rezavand Arash Saipa TEH 2 0 0 2
184 Riberio Fernando Jesus Gostaresh TBZ 2 0 0 2
185 Roostaei Amir Paykan TEH 1 1 0 2
186 Sadeghi Amir Hossain Paykan TEH 2 0 0 2
187 Shakeri Younes SiahJamegan MSH 2 0 0 2
188 Sing Omid Pars Jonobi JAM 2 0 0 2
189 Taremi Mahdi Perspolis TEH 2 0 0 2
190 Tavadze Saba Esteghlal KHU 2 0 0 2
191 Thiam Mame Baba Esteghlal TEH 2 0 0 2
192 Zamehran Hossain Farzad SiahJamegan MSH 2 0 0 2
193 Zeneyedpour Milad Gostaresh TBZ 2 0 0 2
194 Abolghasempour Mehrdad Esteghlal KHU 1 0 0 1
195 Afrasiabi Salar Padideh MSH 1 0 0 1
196 Afzaar Erfan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
197 Aghaei Mohsen SiahJamegan MSH 1 0 0 1
198 Akhbari Mohamad Reza Saipa TEH 1 0 0 1
199 Ansari Jaber Esteghlal TEH 1 0 0 1
200 Ashori Sina Teraktor TBZ 1 0 0 1
201 Ashouri Navid Foolad KHU 1 0 0 1
202 Ataya Rabih Zobahan ESF 1 0 0 1
203 Babaei Payman Gostaresh TBZ 1 0 0 1
204 Baghlani Hossain Sanat Naft ABD 1 0 0 1
205 Bahiraei Hamed Sepahan ESF 1 0 0 1
206 Crivellaro Rafael Sepahan ESF 1 0 0 1
207 Daghagheleh Alireza Esteghlal KHU 1 0 0 1
208 Danayi Baghaki Sajjad SiahJamegan MSH 1 0 0 1
209 Dehghan Ali SepidRood RST 1 0 0 1
210 Dehnavi Ghassem SiahJamegan MSH 1 0 0 1
211 Ebrahimi Omid Esteghlal TEH 1 0 0 1
212 Fallahzadeh Hamed Saipa TEH 1 0 0 1
213 Farahani Milad Naft TEH 1 0 0 1
214 Fazeli Hossain Padideh MSH 1 0 0 1
215 Ghaed Rahmati Mahmoud Sepahan ESF 1 0 0 1
216 Ghaedi Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
217 Ghanbari Mehrdad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
218 Ghazi Mohamad Padideh MSH 1 0 0 1
219 Gholami Aref Sepahan ESF 1 0 0 1
220 Gholami Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
221 Golzari Amjad Hamid Foolad KHU 1 0 0 1
222 Goodarzi Shahram Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
223 Haddadifar Ghasem Zobahan ESF 1 0 0 1
224 Haj Mohamadi Amin Gostaresh TBZ 1 0 0 1
225 Hamdinejad Vahid Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
226 Hamoodi Ali Paykan TEH 1 0 0 1
227 Haydari Khosrow Esteghlal TEH 1 0 0 1
228 Hedayatian Mehrdad Foolad KHU 1 0 0 1
229 Hooshyar Nader Naft TEH 1 0 0 1
230 Hossain Ali Zadeh Hamed Teraktor TBZ 1 0 0 1
231 Hossaini Seyed Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
232 Hossaini Seyed Mohsen Gostaresh TBZ 1 0 0 1
233 Jalali Raad Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
234 Kamyab Hossain Saipa TEH 1 0 0 1
235 Karimi Mohsen Esteghlal TEH 1 0 0 1
236 Manoochehri Amin Naft TEH 1 0 0 1
237 Mansouri Morteza Padideh MSH 1 0 0 1
238 Masoumi Erfan Pars Jonobi JAM 1 0 0 1
239 Mehdizadeh Seyed Ahmad Saipa TEH 1 0 0 1
240 Mir Javan Emad SepidRood RST 1 0 0 1
241 Mirferat Ali Naft TEH 1 0 0 1
242 Miri Mohamad SepidRood RST 1 0 0 1
243 Mirzaei Reza Sepahan ESF 1 0 0 1
244 Mojdemi Moslem Sanat Naft ABD 1 0 0 1
245 Montazeri Pejman Esteghlal TEH 1 0 0 1
246 Moradian Ehsan Foolad KHU 1 0 0 1
247 Moslemipour Mohamad Teraktor TBZ 1 0 0 1
248 Mottahari Amir Arsalan Teraktor TBZ 1 0 0 1
249 Mousavi Seyed Ahmad Gostaresh TBZ 1 0 0 1
250 Niazmand Payam Paykan TEH 1 0 0 1
251 Oliviera Lee Sepahan ESF 1 0 0 1
252 Omranzadeh Hanif SiahJamegan MSH 1 0 0 1
253 Padovani Leandro Esteghlal TEH 1 0 0 1
254 Radosevic Bozidar Perspolis TEH 1 0 0 1
255 Rahmani Bakhtiar Zobahan ESF 1 0 0 1
256 Rahmani Mahan Paykan TEH 1 0 0 1
257 Rahmati Seyed Mahdi Esteghlal TEH 1 0 0 1
258 Ramezani Arman Saipa TEH 1 0 0 1
259 Rasan Bashar Perspolis TEH 1 0 0 1
260 Rodriguez Jairo Sepahan ESF 1 0 0 1
261 Sadeghi Saeed Padideh MSH 1 0 0 1
262 Sadri Reza Padideh MSH 1 0 0 1
263 Salari Nasser Sanat Naft ABD 1 0 0 1
264 Salarvand Farshad Foolad KHU 1 0 0 1
265 Sarfo Samuel Saipa TEH 1 0 0 1
266 Sattari Mohamad Zobahan ESF 1 0 0 1
267 Sedghian Mahdi Sepahan ESF 0 0 1 1
268 Shafiei Khaled Zobahan ESF 1 0 0 1
269 Shahamati Nejad Arash Naft TEH 1 0 0 1
270 Shahbaz Zadeh Sajjad Esteghlal TEH 1 0 0 1
271 Sharifi Mohamad Esteghlal KHU 1 0 0 1
272 Shiri Hamed Saipa TEH 1 0 0 1
273 Shirzadi Paymon Foolad KHU 1 0 0 1
274 Tabrizi Morteza Zobahan ESF 1 0 0 1
275 Tahami Seyed Fakher Teraktor TBZ 1 0 0 1
276 Umana Corrales Michael Pars Jonobi JAM 0 0 1 1
277 Yahya Zadeh Amir Hossain Naft TEH 1 0 0 1
278 Zahedi Masih Gostaresh TBZ 1 0 0 1
279 Zarkovic Dragan Gostaresh TBZ 1 0 0 1
Created on 4/30/2018


Matches by round
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
League tables
Overall   Home   Away   Scorers   Offense   Defense   Scores 1st   Opp. scores 1st  
Match list
By round   By date   Latest  
Streaks
Overview   Winning   Unbeaten   Clean sheet   Losing   No win   No score  
Scoring
Records   Total goals   Scores   Times   For/Against   Clean sheets   No score   
Player stats
Appearances   Cards   All players   
 
Team pages
Esteghlal KHU    Matches    Squad
Esteghlal TEH    Matches    Squad
Foolad KHU    Matches    Squad
Gostaresh TBZ    Matches    Squad
Naft TEH    Matches    Squad
Padideh MSH    Matches    Squad
Pars Jonobi JAM    Matches    Squad
Paykan TEH    Matches    Squad
Perspolis TEH    Matches    Squad
Saipa TEH    Matches    Squad
Sanat Naft ABD    Matches    Squad
Sepahan ESF    Matches    Squad
SepidRood RST    Matches    Squad
SiahJamegan MSH    Matches    Squad
Teraktor TBZ    Matches    Squad
Zobahan ESF    Matches    Squad

(C) IPLstats.com