Iranian Premier League Stats: 2011-2012 Season
(C) IPLstats.com


Omid Allishah

R Date Match Score G Y YY R Whole In Out
1 8/2/2011 RAH - Zobahan ESF 2 - 2 1 1 0 0 0 0 86
2 8/7/2011 Malavan ANZ - RAH 0 - 0 0 1 0 0 0 0 86
3 8/12/2011 RAH - Saba QOM 0 - 2 0 1 0 0 1 0 0
5 8/24/2011 RAH - Mes SCH 3 - 1 1 0 0 0 0 0 60
6 9/8/2011 Shahrdari TBZ - RAH 2 - 2 1 0 0 0 1 0 0
7 9/15/2011 RAH - Fajr Sepasi SHZ 1 - 1 0 1 0 0 0 0 87
8 9/25/2011 Damash GLN - RAH 3 - 1 1 0 0 0 0 0 77
9 9/30/2011 RAH - Sanat Naft ABD 0 - 2 0 0 0 0 1 0 0
10 10/14/2011 Esteghlal TEH - RAH 1 - 1 0 0 0 0 0 0 78
11 10/20/2011 RAH - Sepahan ESF 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0
12 10/31/2011 Mes KRM - RAH 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0
13 11/18/2011 RAH - Saipa ALB 2 - 2 0 0 0 0 0 0 87
14 11/24/2011 Teraktor TBZ - RAH 1 - 1 0 1 0 0 1 0 0
16 12/15/2011 RAH - Perspolis TEH 1 - 1 0 1 0 0 1 0 0
17 12/19/2011 Shahin Pars BSH - RAH 0 - 0 0 0 0 0 0 0 81
18 1/5/2012 Zobahan ESF - RAH 0 - 2 1 0 0 0 1 0 0
19 1/10/2012 RAH - Malavan ANZ 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0
20 1/15/2012 Saba QOM - RAH 2 - 1 1 1 0 0 1 0 0
21 1/20/2012 RAH - Naft TEH 2 - 1 1 0 0 0 1 0 0
22 1/25/2012 Mes SCH - RAH 2 - 1 1 0 0 0 1 0 0
23 1/29/2012 RAH - Shahrdari TBZ 2 - 1 1 0 0 0 1 0 0
24 2/3/2012 Fajr Sepasi SHZ - RAH 1 - 2 0 0 0 0 0 0 82
25 2/9/2012 RAH - Damash GLN 0 - 1 0 0 0 0 1 0 0
Created on 5/14/2012

(C) IPLstats.com