Iranian Pro League Stats: 2006-2007 Season
(C) IPLstats.com

Player stats: Scorers (45-90 min)

  Player Team Goals Home Away Pen. Assists
1 Erfan Olrom Abumoslem MSH 12 8 (66%) 4 (33%) 0 1
2 Abbas Aghaei Paas TEH 8 4 (50%) 4 (50%) 3 1
3 Mehdi Rajab Zadeh Zobahan ESF 8 3 (37%) 5 (62%) 4 3
4 Mohsen Khalili Saipa KRJ 7 4 (57%) 3 (42%) 1 0
5 Iman Haydari Paykan TEH 6 2 (33%) 4 (66%) 0 1
6 Fereydoon Fazli Esteghlal AHV 6 3 (50%) 3 (50%) 4 4
7 Mohsen Bayatinia Paykan TEH 6 4 (66%) 2 (33%) 0 3
8 Hadi Asghari Rahahan TEH 6 2 (33%) 4 (66%) 0 0
9 Robert Markosi Bargh SHZ 6 6 (100%) 0 (0%) 0 1
10 Saber Mirghorbani Mes KRM 5 2 (40%) 3 (60%) 0 1
11 Vahid Amrahee Zobahan ESF 5 4 (80%) 1 (20%) 0 0
12 Ebrahim Sadeghi Saipa KRJ 5 2 (40%) 3 (60%) 3 2
13 Bahman Tahmasebi Fajr SHZ 4 3 (75%) 1 (25%) 0 0
14 Ali Ansarian Esteghlal TEH 4 0 (0%) 4 (100%) 2 0
15 Adriano Alvez Mes KRM 4 1 (25%) 3 (75%) 1 2
16 Mehrzad Madanchi Perspolis TEH 4 3 (75%) 1 (25%) 2 2
17 Mohamad Reza Tahmasebi Paykan TEH 4 3 (75%) 1 (25%) 3 1
18 Sohrab Bakhtiarizadeh Saba TEH 4 3 (75%) 1 (25%) 0 2
19 Hamid Shafiei Sepahan ESF 3 2 (66%) 1 (33%) 0 1
20 Milad Maydavoodi Esteghlal AHV 3 2 (66%) 1 (33%) 0 3
21 Mahmoud Karimi Sepahan ESF 3 3 (100%) 0 (0%) 0 2
22 Maysam Baoo Esteghlal TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
23 Mohsen Bengar Sepahan ESF 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
24 Hadi Aghili Sepahan ESF 3 3 (100%) 0 (0%) 3 0
25 Mohammad Salsali Zobahan ESF 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
26 Faraz Fatemi Perspolis TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
27 Amir Khalifeasl Foolad KHU 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
28 Amir Khodamoradi Malavan ANZ 3 3 (100%) 0 (0%) 0 0
29 Abdolvahab Abolhail Sepahan ESF 3 2 (66%) 1 (33%) 1 1
30 Reza Emad Sepahan ESF 3 0 (0%) 3 (100%) 0 0
31 Alan Avich Saba TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
32 Ahmad Moghadasipour Abumoslem MSH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 2
33 Ali Tahmasebi Zobahan ESF 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
34 Ali Daei Saipa KRJ 3 1 (33%) 2 (66%) 1 1
35 Hassan Faraji Fajr SHZ 3 2 (66%) 1 (33%) 1 0
36 Morteza Aziz Mohamadi Paykan TEH 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
37 Ebrahim Taghipour Mes KRM 3 2 (66%) 1 (33%) 0 0
38 Yahya Golmohamadi Saba TEH 3 1 (33%) 2 (66%) 0 0
39 Maysam Maniei Paas TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
40 Ednado Moro Mes KRM 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
41 Saeed Ramezani Esteghlal AHV 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
42 Amir Hossain Aslanian Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
43 Pejman Noori Perspolis TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
44 Hossian Badamaki Perspolis TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 2
45 Alireza Nikbakht Perspolis TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 2
46 Mehrdad Fooladi Paykan TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 3
47 Alireza Abbasfard Saba TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
48 Davood Haghi Rahahan TEH 2 0 (0%) 2 (100%) 2 0
49 Mohamad Javad Ashtiani Saipa KRJ 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
50 Dariush Yazdani Saipa KRJ 2 2 (100%) 0 (0%) 0 2
51 Ziad Shaboo Perspolis TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
52 Joelson Da Silva Esteghlal TEH 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
53 Omid Sharifinasab Saipa KRJ 2 2 (100%) 0 (0%) 0 6
54 Ahmad Momenzadeh Saipa KRJ 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
55 Fabio Janovaro Foolad KHU 2 1 (50%) 1 (50%) 1 4
56 Morteza Bargizar Abumoslem MSH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
57 Hossain Kaebi Perspolis TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
58 Sepehr Heydari Zobahan ESF 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
59 Jalal Akbari Sepahan ESF 2 1 (50%) 1 (50%) 0 2
60 Shahram Goodarzi Bargh SHZ 2 0 (0%) 2 (100%) 0 1
61 Siavash Akbarpour Esteghlal TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 1
62 Babak Hatami Mes KRM 2 0 (0%) 2 (100%) 1 0
63 Ehtesham Sasani Fajr SHZ 2 0 (0%) 2 (100%) 2 3
64 Hamid Reza Ebrahimi Bargh SHZ 2 0 (0%) 2 (100%) 0 0
65 Adel Kolahkaj Foolad KHU 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
66 Reza Niknazar Malavan ANZ 2 1 (50%) 1 (50%) 1 0
67 Payam Haji Najaf Bargh SHZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
68 Gholamreza Rezai Fajr SHZ 2 1 (50%) 1 (50%) 0 1
69 Pirooz Ghorbani Esteghlal TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
70 Ali Abdolzahra Hassan Mes KRM 2 2 (100%) 0 (0%) 0 1
71 Hossain Kazemi Esteghlal TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
72 Alireza Mansourian Esteghlal TEH 2 2 (100%) 0 (0%) 0 0
73 Ali Molaei Mes KRM 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
74 Mohamad Noori Sepahan ESF 2 2 (100%) 0 (0%) 0 1
75 Rouholah Bigdeli Esteghlal AHV 2 1 (50%) 1 (50%) 0 0
76 Ghasem Gholamzadeh Bargh SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
77 Hojatollah Zadmahmoud Esteghlal AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
78 Hamidreza Farzaneh Saipa KRJ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
79 Seyed Jalal Hossaini Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
80 Davood Daneshdoost Abumoslem MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
81 Kazem Borjlou Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
82 Amir Vaziri Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
83 Mohammad Reza Nasehi Abumoslem MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
84 Farid Abedi Bargh SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
85 Asghar Talebnasab Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
86 Majid Normohamadi Abumoslem MSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
87 Ebrahim Shakori Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
88 Morteza Hashemizadeh Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
89 Mohammad Mansori Abumoslem MSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
90 Amir Hossain Sadeghi Esteghlal TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
91 Hamidreza Rajabi Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
92 Mohamad Sadegh Karami Fajr SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
93 Hossain Pashaei Paas TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
94 Afshin Komaei Esteghlal AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
95 Alireza Rezai Esteghlal AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
96 Mohamad Nosrati Paas TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
97 Hadi Shakori Paas TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
98 Hojat Chaharmahali Foolad KHU 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
99 Karim Bagheri Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
100 Abolfazl Hajizadeh Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
101 Pejman Montazeri Foolad KHU 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
102 Gholamreza Aidizadeh Esteghlal AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
103 Mohamad Matori Bargh SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
104 Seyed Jalal Rafkhaei Malavan ANZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
105 Yadollah Akbari Saba TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
106 Mojtaba Shiri Esteghlal AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
107 Shays Rezai Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
108 Mehrdad Oladi Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
109 Mehdi Tartar Rahahan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 1 1
110 Mojtaba Zare Fajr SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
111 Ahmad Taghavi Rahahan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 3
112 Farhad Mohamadi Bargh SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
113 Mohammad Heydari Malavan ANZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
114 Hamid Reza Zohani Saba TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
115 Ali Badavi Esteghlal AHV 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
116 Omid Ravankhah Fajr SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
117 Hamid Aziz Zade Sepahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
118 Abdolhadi Khanifar Foolad KHU 1 0 (0%) 1 (100%) 0 2
119 Amin Torkashvand Rahahan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 2
120 Ali Ramezani Malavan ANZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
121 Saeed Yousefzadeh Malavan ANZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
122 Farzad Ashobi Perspolis TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 1 1
123 Maysam Rezapour Paykan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
124 Mehdi Noori Paykan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
125 Maysam Khosravi Paykan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
126 Farsheed Talebi Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
127 Hamid Reza Sharafi Mes KRM 1 1 (100%) 0 (0%) 0 2
128 Moharam Navidkia Sepahan ESF 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
129 Farzad Hossain Khani Mes KRM 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
130 Maysam Hajian Mes KRM 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
131 Abdolah Karami Foolad KHU 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
132 Mohamad Ali Ebrahimian Bargh SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
133 Ehsan Khorsandi Perspolis TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
134 Reza Taheri Esteghlal AHV 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
135 Yunes Gerayli Fajr SHZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
136 Reza Khaleghifar Fajr SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
137 Meghdad Ghobakhlo Malavan ANZ 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
138 Reza Azizi Paykan TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
139 Mostafa Shahraki Abumoslem MSH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
140 Georg Stratolat Zobahan ESF 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
141 Sattar Zare Bargh SHZ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
142 Arash Borhani Paas TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
143 Hassan Karimi Saipa KRJ 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
144 Fabio Hampel Foolad KHU 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
145 Ahmad Jamshidian Rahahan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
146 Ali Alizade Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 2
147 Mohsen Yousefi Esteghlal TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 0
148 Mohamad Gholami Paas TEH 1 1 (100%) 0 (0%) 0 1
149 Ali Salmani Saba TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
150 Masoud Abtahi Saba TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 1
151 Mehdi Hasheminasab Abumoslem MSH 1 0 (0%) 1 (100%) 1 0
152 Jahanbakhsh Jafari Rahahan TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
153 Hanif Omran Zadeh Paas TEH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
154 Javad Razzaghi Abumoslem MSH 1 0 (0%) 1 (100%) 0 0
155 Mario Machich Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
156 Kayvon Sajedi Malavan ANZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
157 Leonardo Kwike Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
158 Frank Atosoy Abumoslem MSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
159 Mostafa Chatrabgoon Paas TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
160 Saeed Khani Abumoslem MSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
161 Mehrdad Karimian Bargh SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
162 Ebrahim Mohamadi Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
163 Agustine Gilaori Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
164 Mohamad Reza Sahand Razian Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
165 Hossain Talghini Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
166 Farhad Khangoli Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
167 Ali Ghorbani Mes KRM 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
168 Hadi Imani Bargh SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
169 Farzad Majidi Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
170 Hossain Papay Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
171 Ali Azari Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
172 Mohamad Reza Khalatbari Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
173 Mostafa Mehdizadeh Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
174 Ivan Petrovich Abumoslem MSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
175 Amir Hossain Yousefi Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
176 Siamak Sarlak Foolad KHU 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
177 Ershad Yousefi Saipa KRJ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
178 Masoud Zarei Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
179 Seyed Mohammad Hossaini Abumoslem MSH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
180 Mohammad Hamrang Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
181 Majid Bajlan Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
182 Hassan Ashjari Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
183 Alireza Noormohamadi Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 0
184 Seyed Mehdi Seyed Salehi Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
185 Mohsen Bayat Saba TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
186 Ebrahim Lavinian Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
187 Mostafa Sabri Fajr SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
188 Ali Mohamad Dehghan Fajr SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 2
189 Mohamad Parvin Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
190 Karim Shaverdi Foolad KHU 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
191 Mohamad Navazi Esteghlal TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 3
192 Robert Saha Perspolis TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
193 Mohamad Ali Ahmadi Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
194 Mojtaba Ghorbani Malavan ANZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
195 Ghasem Haddadi Zobahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
196 Farshad Bahadorani Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
197 Kianoosh Rahmati Paas TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
198 Mohamad Gholamin Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
199 Javad Shirzad Paas TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
200 Milad Noori Paykan TEH 0 0 (- ) 0 (- ) 0 3
201 Hashem Bayk Zadeh Fajr SHZ 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
202 Hadi Jafari Sepahan ESF 0 0 (- ) 0 (- ) 0 1
Created on 5/28/2007

(C) IPLstats.com