Iranian Pro League Stats: 2006-2007 Season
(C) IPLstats.com

Player stats: Assists

  Player Team Assists
1 Nikbakht Alireza Perspolis TEH 8
2 Petrovich Ivan Abumoslem MSH 8
3 Rajab Zadeh Mehdi Zobahan ESF 7
4 Karimian Mehrdad Bargh SHZ 6
5 Sharifinasab Omid Saipa KRJ 6
6 Alvez Adriano Mes KRM 5
7 Bayk Zadeh Hashem Fajr SHZ 5
8 Fazli Fereydoon Esteghlal AHV 5
9 Madanchi Mehrzad Perspolis TEH 5
10 Maydavoodi Milad Esteghlal AHV 5
11 Saha Robert Perspolis TEH 5
12 Taghavi Ahmad Rahahan TEH 5
13 Yazdani Dariush Saipa KRJ 5
14 Aghaei Abbas Paas TEH 4
15 Akbari Jalal Sepahan ESF 4
16 Alizade Ali Esteghlal TEH 4
17 Janovaro Fabio Foolad KHU 4
18 Kolahkaj Adel Foolad KHU 4
19 Lavinian Ebrahim Sepahan ESF 4
20 Maniei Maysam Paas TEH 4
21 Navazi Mohamad Esteghlal TEH 4
22 Noori Milad Paykan TEH 4
23 Sasani Ehtesham Fajr SHZ 4
24 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 3
25 Badamaki Hossian Perspolis TEH 3
26 Bakhtiarizadeh Sohrab Saba TEH 3
27 Bayatinia Mohsen Paykan TEH 3
28 Emad Reza Sepahan ESF 3
29 Fooladi Mehrdad Paykan TEH 3
30 Khangoli Farhad Paykan TEH 3
31 Markosi Robert Bargh SHZ 3
32 Mirghorbani Saber Mes KRM 3
33 Molaei Ali Mes KRM 3
34 Rahmati Kianoosh Paas TEH 3
35 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 3
36 Torkashvand Amin Rahahan TEH 3
37 Abbasfard Alireza Saba TEH 2
38 Abolhail Abdolvahab Sepahan ESF 2
39 Akbari Yadollah Saba TEH 2
40 Asadi Ebrahim Perspolis TEH 2
41 Ashobi Farzad Perspolis TEH 2
42 Bagheri Ali Paykan TEH 2
43 Baoo Maysam Esteghlal TEH 2
44 Bayat Mohsen Saba TEH 2
45 Chatrabgoon Mostafa Paas TEH 2
46 Daei Ali Saipa KRJ 2
47 Dehghan Ali Mohamad Fajr SHZ 2
48 Ebrahimian Mohamad Ali Bargh SHZ 2
49 Gholamin Mohamad Paykan TEH 2
50 Ghorbani Mojtaba Malavan ANZ 2
51 Hassan Ali Abdolzahra Mes KRM 2
52 Haydari Iman Paykan TEH 2
53 Heydari Khosrow Paas TEH 2
54 Hossaini Seyed Mohammad Abumoslem MSH 2
55 Jafari Hadi Sepahan ESF 2
56 Jamshidian Ahmad Rahahan TEH 2
57 Karimi Mahmoud Sepahan ESF 2
58 Kazemi Hossain Esteghlal TEH 2
59 Khalatbari Mohamad Reza Zobahan ESF 2
60 Khaleghifar Reza Fajr SHZ 2
61 Khani Saeed Abumoslem MSH 2
62 Khanifar Abdolhadi Foolad KHU 2
63 Khodamoradi Amir Malavan ANZ 2
64 Kwike Leonardo Esteghlal TEH 2
65 Matori Mohamad Bargh SHZ 2
66 Mikhtarian Hamlet Paas TEH 2
67 Moghadasipour Ahmad Abumoslem MSH 2
68 Momenzadeh Ahmad Saipa KRJ 2
69 Noori Mohamad Sepahan ESF 2
70 Noori Pejman Perspolis TEH 2
71 Olrom Erfan Abumoslem MSH 2
72 Papay Hossain Sepahan ESF 2
73 Ramezani Ali Malavan ANZ 2
74 Rezai Gholamreza Fajr SHZ 2
75 Rezai Shays Perspolis TEH 2
76 Sadeghi Amir Hossain Esteghlal TEH 2
77 Seyed Salehi Seyed Mehdi Sepahan ESF 2
78 Sharafi Hamid Reza Mes KRM 2
79 Taheri Reza Esteghlal AHV 2
80 Yahyanejad Ali Rahahan TEH 2
81 Yavarzadeh Behshad Esteghlal TEH 2
82 Yousefi Amir Hossain Saba TEH 2
83 Zare Sattar Bargh SHZ 2
84 Zarei Mehdi Zobahan ESF 2
85 Abedi Farid Bargh SHZ 1
86 Abtahi Masoud Saba TEH 1
87 Ahmadi Mohamad Ali Zobahan ESF 1
88 Alenameh Ahmad Esteghlal AHV 1
89 Alvandi Amir Reza Mes KRM 1
90 Amrahee Vahid Zobahan ESF 1
91 Ashjari Hassan Zobahan ESF 1
92 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 1
93 Atosoy Frank Abumoslem MSH 1
94 Azari Ali Zobahan ESF 1
95 Badavi Ali Esteghlal AHV 1
96 Bahadorani Farshad Sepahan ESF 1
97 Bajlan Majid Zobahan ESF 1
98 Bargizar Morteza Abumoslem MSH 1
99 Bayat Saeed Sepahan ESF 1
100 Borhani Arash Paas TEH 1
101 Chamanara Mehdi Foolad KHU 1
102 Da Silva Joelson Esteghlal TEH 1
103 Daghighi Saeed Saba TEH 1
104 Daneshdoost Davood Abumoslem MSH 1
105 Ghafouri Asl Amir Abbas Bargh SHZ 1
106 Gholami Mohamad Paas TEH 1
107 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 1
108 Ghorbani Ali Mes KRM 1
109 Gilaori Agustine Esteghlal TEH 1
110 Goodarzi Shahram Bargh SHZ 1
111 Haajati Hamed Saba TEH 1
112 Haddadi Ghasem Zobahan ESF 1
113 Haji Najaf Payam Bargh SHZ 1
114 Hampel Fabio Foolad KHU 1
115 Hamrang Mohammad Zobahan ESF 1
116 Hashemi Mirhani Bargh SHZ 1
117 Hedayati Hamid Paas TEH 1
118 Heydari Mohammad Malavan ANZ 1
119 Heydari Sepehr Zobahan ESF 1
120 Imani Hadi Bargh SHZ 1
121 Jafari Jahanbakhsh Rahahan TEH 1
122 Karimian Mehdi Bargh SHZ 1
123 Kazem Ahmad Paas TEH 1
124 Khalili Mohsen Saipa KRJ 1
125 Khorsandi Ehsan Perspolis TEH 1
126 Machich Mario Saba TEH 1
127 Majidi Farzad Esteghlal TEH 1
128 Mehdizadeh Mostafa Saba TEH 1
129 Mohamadi Ali Asghar Saba TEH 1
130 Mohamadi Ebrahim Zobahan ESF 1
131 Mohamadi Farhad Bargh SHZ 1
132 Montazeri Pejman Foolad KHU 1
133 Moslemzadeh Reza Abumoslem MSH 1
134 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 1
135 Nazarpak Hadi Foolad KHU 1
136 Normohamadi Majid Abumoslem MSH 1
137 Oladi Mehrdad Perspolis TEH 1
138 Parvin Mohamad Perspolis TEH 1
139 Pourasdollah Mohamad Mes KRM 1
140 Ramezani Saeed Esteghlal AHV 1
141 Ravankhah Omid Fajr SHZ 1
142 Sabri Mostafa Fajr SHZ 1
143 Sadeghi Ebrahim Malavan ANZ 1
144 Sahand Razian Mohamad Reza Mes KRM 1
145 Sajedi Kayvon Malavan ANZ 1
146 Salsali Mohammad Zobahan ESF 1
147 Sarlak Siamak Foolad KHU 1
148 Shafiei Hamid Sepahan ESF 1
149 Shaverdi Karim Foolad KHU 1
150 Shirzad Javad Paas TEH 1
151 Shokoh Moghadam Amjad Saba TEH 1
152 Solaymani Maysam Foolad KHU 1
153 Stratolat Georg Zobahan ESF 1
154 Tahmasebi Bahman Fajr SHZ 1
155 Tahmasebi Mohamad Reza Paykan TEH 1
156 Talghini Hossain Mes KRM 1
157 Tartar Mehdi Rahahan TEH 1
158 Yousefi Ershad Saipa KRJ 1
159 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 1
160 Zare Mojtaba Fajr SHZ 1
161 Zarei Masoud Perspolis TEH 1
Created on 5/28/2007

(C) IPLstats.com