Iranian Pro League Stats: 2006-2007 Season
(C) IPLstats.com

Player stats: SUBST. - player out

  Player Team SUBST. - player out
1 Baoo Maysam Esteghlal TEH 16
2 Talebnasab Asghar Esteghlal TEH 14
3 Petrovich Ivan Abumoslem MSH 13
4 Tahmasebi Bahman Fajr SHZ 13
5 Maheri Javad Sepahan ESF 12
6 Momenzadeh Ahmad Saipa KRJ 12
7 Taheri Reza Esteghlal AHV 12
8 Torkashvand Amin Rahahan TEH 12
9 Vaziri Amir Saipa KRJ 12
10 Badamaki Hossian Perspolis TEH 11
11 Ghorbani Mojtaba Malavan ANZ 11
12 Haghi Davood Rahahan TEH 11
13 Matori Mohamad Bargh SHZ 11
14 Akbari Jalal Sepahan ESF 10
15 Alizade Ali Esteghlal TEH 10
16 Aziz Mohamadi Morteza Paykan TEH 10
17 Bargizar Morteza Abumoslem MSH 10
18 Khalatbari Mohamad Reza Zobahan ESF 10
19 Khangoli Farhad Paykan TEH 10
20 Markosi Robert Bargh SHZ 10
21 Moghadasipour Ahmad Abumoslem MSH 10
22 Pourasdollah Mohamad Mes KRM 10
23 Sarlak Siamak Foolad KHU 10
24 Seyed Salehi Seyed Mehdi Sepahan ESF 10
25 Sharifinasab Omid Saipa KRJ 10
26 Aghaei Abbas Paas TEH 9
27 Maydavoodi Milad Esteghlal AHV 9
28 Mohamadi Farhad Bargh SHZ 9
29 Nikbakht Alireza Perspolis TEH 9
30 Sasani Ehtesham Fajr SHZ 9
31 Tajdiof Zayneddin Saba TEH 9
32 Aidizadeh Gholamreza Esteghlal AHV 8
33 Amrahee Vahid Zobahan ESF 8
34 Badavi Ali Esteghlal AHV 8
35 Daghaghele Alireza Mes KRM 8
36 Emad Reza Sepahan ESF 8
37 Farhadi Esmail Zobahan ESF 8
38 Gholami Mohamad Paas TEH 8
39 Gholamin Mohamad Paykan TEH 8
40 Giahi Mohsen Malavan ANZ 8
41 Khaleghifar Reza Fajr SHZ 8
42 Khalifeasl Amir Foolad KHU 8
43 Pashaei Hossain Paas TEH 8
44 Rajabi Hamidreza Saipa KRJ 8
45 Zadmahmoud Hojatollah Esteghlal AHV 8
46 Zare Mojtaba Fajr SHZ 8
47 Abedi Farid Bargh SHZ 7
48 Ashtiani Mohamad Javad Saipa KRJ 7
49 Bahadorani Farshad Sepahan ESF 7
50 Bayatinia Mohsen Paykan TEH 7
51 Da Silva Joelson Esteghlal TEH 7
52 Ebrahimi Hamid Reza Bargh SHZ 7
53 Ghorbani Ali Mes KRM 7
54 Hampel Fabio Foolad KHU 7
55 Hedayati Hamid Paas TEH 7
56 Karami Mohamad Sadegh Fajr SHZ 7
57 Khalili Mohsen Saipa KRJ 7
58 Khani Saeed Abumoslem MSH 7
59 Madanchi Mehrzad Perspolis TEH 7
60 Mansori Mohammad Abumoslem MSH 7
61 Noori Milad Paykan TEH 7
62 Rezai Gholamreza Fajr SHZ 7
63 Rezapour Maysam Paykan TEH 7
64 Sadeghi Ebrahim Malavan ANZ 7
65 Sharafi Hamid Reza Mes KRM 7
66 Shaverdi Karim Foolad KHU 7
67 Yousefi Mohsen Esteghlal TEH 7
68 Zarei Mehdi Zobahan ESF 7
69 Alvez Adriano Mes KRM 6
70 Ashobi Farzad Perspolis TEH 6
71 Azari Ali Zobahan ESF 6
72 Borhani Arash Paas TEH 6
73 Daneshdoost Davood Abumoslem MSH 6
74 Fooladi Mehrdad Paykan TEH 6
75 Ghasemzadeh Ali Rahahan TEH 6
76 Ghobakhlo Meghdad Malavan ANZ 6
77 Haajati Hamed Saba TEH 6
78 Haddadi Ghasem Zobahan ESF 6
79 Khanifar Abdolhadi Foolad KHU 6
80 Khorsandi Ehsan Perspolis TEH 6
81 Komaei Afshin Esteghlal AHV 6
82 Maniei Maysam Paas TEH 6
83 Mansori Mohammad Zobahan ESF 6
84 Mikhtarian Hamlet Paas TEH 6
85 Mirghorbani Saber Mes KRM 6
86 Ramezani Ali Malavan ANZ 6
87 Razzaghi Javad Abumoslem MSH 6
88 Rezai Alireza Esteghlal AHV 6
89 Salmani Ali Saba TEH 6
90 Shafiei Hamid Sepahan ESF 6
91 Shakori Ebrahim Saipa KRJ 6
92 Shiri Mehdi Saba TEH 6
93 Zohani Hamid Reza Saba TEH 6
94 Abbasfard Alireza Saba TEH 5
95 Aghamohamadi Mohamad Bargh SHZ 5
96 Akbari Yadollah Saba TEH 5
97 Avich Alan Saba TEH 5
98 Bayat Mohsen Saba TEH 5
99 Entezari Sohrab Rahahan TEH 5
100 Faraji Hassan Fajr SHZ 5
101 Gholamalitabar Moreza Malavan ANZ 5
102 Haji Najaf Payam Bargh SHZ 5
103 Hassan Ali Abdolzahra Mes KRM 5
104 Heydari Mohammad Malavan ANZ 5
105 Jafari Mehran Malavan ANZ 5
106 Kaebi Hossain Perspolis TEH 5
107 Khayri Shahin Mes KRM 5
108 Khodamoradi Amir Malavan ANZ 5
109 Moro Ednado Mes KRM 5
110 Nazarpak Hadi Foolad KHU 5
111 Noori Mohamad Sepahan ESF 5
112 Saha Robert Perspolis TEH 5
113 Sahand Razian Mohamad Reza Mes KRM 5
114 Sajedi Kayvon Malavan ANZ 5
115 Salsali Mohammad Zobahan ESF 5
116 Seyedabbasi Davood Perspolis TEH 5
117 Solaymani Maysam Foolad KHU 5
118 Yazdani Dariush Saipa KRJ 5
119 Yousefzadeh Saeed Malavan ANZ 5
120 Zahedi Mohsen Mes KRM 5
121 Asadi Ebrahim Perspolis TEH 4
122 Aslanian Amir Hossain Paykan TEH 4
123 Baygi Saeed Saba TEH 4
124 Beheshti Morteza Malavan ANZ 4
125 Daghighi Saeed Saba TEH 4
126 Diaz Peter Vera Foolad KHU 4
127 Ebrahim Khaldon Mes KRM 4
128 Ghafouri Asl Amir Abbas Bargh SHZ 4
129 Hamidi Mohsen Foolad KHU 4
130 Hamoodi Ali Esteghlal AHV 4
131 Hasheminasab Mehdi Abumoslem MSH 4
132 Hashemizadeh Morteza Esteghlal TEH 4
133 Hassan Salah Perspolis TEH 4
134 Hatami Babak Mes KRM 4
135 Heydari Khosrow Paas TEH 4
136 Jafari Jahanbakhsh Rahahan TEH 4
137 Jamshidi Pejman Paas TEH 4
138 Jamshidian Ahmad Rahahan TEH 4
139 Kameli Mofrad Jalal Esteghlal AHV 4
140 Karimi Ali Paas TEH 4
141 Kazem Ahmad Paas TEH 4
142 Kolahkaj Adel Foolad KHU 4
143 Mansori Mahmoud Sepahan ESF 4
144 Mansourian Alireza Esteghlal TEH 4
145 Mehdizadeh Mostafa Saba TEH 4
146 Nasehi Mohammad Reza Abumoslem MSH 4
147 Navidkia Moharam Sepahan ESF 4
148 Omidian Jalal Paykan TEH 4
149 Safari Mohsen Esteghlal AHV 4
150 Sarabadani Hamid Rahahan TEH 4
151 Shaboo Ziad Perspolis TEH 4
152 Shokoh Moghadam Amjad Saba TEH 4
153 Taghavi Ahmad Rahahan TEH 4
154 Talebi Farsheed Zobahan ESF 4
155 Yavarzadeh Behshad Esteghlal TEH 4
156 Yousefi Amir Hossain Saba TEH 4
157 Zare Sattar Bargh SHZ 4
158 Abedinejad Hemat Bargh SHZ 3
159 Akbarpour Siavash Esteghlal TEH 3
160 Asghari Hadi Rahahan TEH 3
161 Ashorizad Ali Saipa KRJ 3
162 Azizi Reza Paykan TEH 3
163 Bajlan Majid Zobahan ESF 3
164 Bayk Zadeh Hashem Fajr SHZ 3
165 Borjlou Kazem Saipa KRJ 3
166 Chatrabgoon Mostafa Paas TEH 3
167 Daei Ali Saipa KRJ 3
168 Ebrahimian Mohamad Ali Bargh SHZ 3
169 Gerayli Yunes Fajr SHZ 3
170 Ghasemian Ali Rahahan TEH 3
171 Gholamzadeh Ghasem Bargh SHZ 3
172 Ghorabi Vahid Foolad KHU 3
173 Ghorbani Pirooz Esteghlal TEH 3
174 Golmohamadi Yahya Saba TEH 3
175 Haghdoost Ali Abumoslem MSH 3
176 Hamidi Lefteh Paas TEH 3
177 Hamrang Mohammad Zobahan ESF 3
178 Haydari Iman Paykan TEH 3
179 Karami Abdolah Foolad KHU 3
180 Karimi Mahmoud Sepahan ESF 3
181 Khanzade Morteza Fajr SHZ 3
182 Lavinian Ebrahim Sepahan ESF 3
183 Mahdipour Aliakbar Foolad KHU 3
184 Majidi Farzad Esteghlal TEH 3
185 Mohamad Alireza Rahahan TEH 3
186 Mojiri Jaba Sepahan ESF 3
187 Molaei Ali Mes KRM 3
188 Moradi Yousef Fajr SHZ 3
189 Noori Mehdi Paykan TEH 3
190 Noormohamad Hamed Rahahan TEH 3
191 Oladi Mehrdad Perspolis TEH 3
192 Pourgholami Babak Fajr SHZ 3
193 Rafkhaei Seyed Jalal Malavan ANZ 3
194 Rahimi Mohsen Rahahan TEH 3
195 Rahmati Kianoosh Paas TEH 3
196 Rajab Zadeh Mehdi Zobahan ESF 3
197 Ramezani Saeed Esteghlal AHV 3
198 Rezai Mehrzad Esteghlal AHV 3
199 Rezai Shays Perspolis TEH 3
200 Sadeghi Ali Paykan TEH 3
201 Sadeghi Ebrahim Saipa KRJ 3
202 Shiri Mojtaba Esteghlal AHV 3
203 Shirkhanlo Hamed Rahahan TEH 3
204 Tahmasebi Ali Zobahan ESF 3
205 Zarei Masoud Perspolis TEH 3
206 Abtahi Masoud Saba TEH 2
207 Alvandi Amir Reza Mes KRM 2
208 Aminifar Amir Abumoslem MSH 2
209 Amirabadi Mehdi Esteghlal TEH 2
210 Ashjari Hassan Zobahan ESF 2
211 Aziz Zade Hamid Sepahan ESF 2
212 Bagheri Karim Perspolis TEH 2
213 Bayat Saeed Sepahan ESF 2
214 Bengar Mohsen Sepahan ESF 2
215 Bigdeli Rouholah Esteghlal AHV 2
216 Bijani Mostafa Esteghlal AHV 2
217 Chaharmahali Hojat Foolad KHU 2
218 Gholamnejad Majid Saipa KRJ 2
219 Goodarzi Shahram Bargh SHZ 2
220 Habibi Moharam Rahahan TEH 2
221 Haghipour Mostafa Esteghlal AHV 2
222 Hajsafi Ehsan Sepahan ESF 2
223 Hashemi Mirhani Bargh SHZ 2
224 Hossaini Seyed Hossain Rahahan TEH 2
225 Hossaini Seyed Mohammad Abumoslem MSH 2
226 Imani Hadi Bargh SHZ 2
227 Karimi Ebrahim Rahahan TEH 2
228 Karimi Hassan Saipa KRJ 2
229 Karimian Mehrdad Bargh SHZ 2
230 Khorej Omid Paas TEH 2
231 Khosravi Maysam Paykan TEH 2
232 Kwike Leonardo Esteghlal TEH 2
233 Meamar Hossain Paykan TEH 2
234 Mirtoroghi Seyed Rasool Mes KRM 2
235 Navazi Mohamad Esteghlal TEH 2
236 Nazari Mohamad Esmaeel Paas TEH 2
237 Olrom Erfan Abumoslem MSH 2
238 Parvin Mohamad Perspolis TEH 2
239 Rahimi Abouzar Foolad KHU 2
240 Rasooli Hamed Sepahan ESF 2
241 Salehinejad Mostafa Zobahan ESF 2
242 Shademani Saeed Esteghlal AHV 2
243 Shakori Hadi Paas TEH 2
244 Shiri Hamed Fajr SHZ 2
245 Sorori Hassan Rahahan TEH 2
246 Tajik Mehdi Paykan TEH 2
247 Tartar Mehdi Rahahan TEH 2
248 Varnekash Mohamad Mehdi Rahahan TEH 2
249 Abidavi Ali Foolad KHU 1
250 Ahmadi Mohamad Bagher Esteghlal TEH 1
251 Alavi Seyed Mohamad Foolad KHU 1
252 AleKhamis Farhad Foolad KHU 1
253 Amiri Maysam Fajr SHZ 1
254 Ansarian Ali Esteghlal TEH 1
255 Aoulang Aoulang Perspolis TEH 1
256 Asadi Morteza Saba TEH 1
257 Asgari Vahid Abumoslem MSH 1
258 Ashori Siamak Mes KRM 1
259 Atosoy Frank Abumoslem MSH 1
260 Azhari Amir Rahahan TEH 1
261 Bagheri Ali Paykan TEH 1
262 Bakhshizadeh Neamat Mes KRM 1
263 Boostani Farhad Zobahan ESF 1
264 Chamanara Mehdi Foolad KHU 1
265 Ebrahimi Morteza Esteghlal TEH 1
266 Echresh Zadeh Adnan Foolad KHU 1
267 Falahati Morteza Malavan ANZ 1
268 Farsiat Aziz Abumoslem MSH 1
269 Farzaneh Hamidreza Saipa KRJ 1
270 Fatemi Faraz Perspolis TEH 1
271 Fekri Mahmoud Esteghlal TEH 1
272 Ghobishavi Nader Abumoslem MSH 1
273 Gholamalizad Masoud Malavan ANZ 1
274 Hajian Maysam Mes KRM 1
275 Hazbaeipour Kareem Foolad KHU 1
276 Hossain Khani Farzad Mes KRM 1
277 Hossaini Seyad Mojtaba Saba TEH 1
278 Jafari Hadi Sepahan ESF 1
279 Jafarpour Mehdi Paas TEH 1
280 Karimian Mehdi Bargh SHZ 1
281 Khaziravi Mojahed Foolad KHU 1
282 Khorsandnia Mohamd Reza Abumoslem MSH 1
283 Machich Mario Saba TEH 1
284 Mahini Hossain Esteghlal AHV 1
285 Mamani Mohamad Reza Perspolis TEH 1
286 Manoochehri Hamid Saipa KRJ 1
287 Mardani Reza Foolad KHU 1
288 Mohamadi Ebrahim Zobahan ESF 1
289 Mohamadi Mehdi Paykan TEH 1
290 Mohamadzade Hami Zobahan ESF 1
291 Mohseni Esfandiar Foolad KHU 1
292 Montazeri Pejman Foolad KHU 1
293 Mousavi Ali Abumoslem MSH 1
294 Mousavi Seyed Jamal Rahahan TEH 1
295 Mousavi Seyed Mohamad Fajr SHZ 1
296 Niknazar Reza Malavan ANZ 1
297 Noori Pejman Perspolis TEH 1
298 Noormohamadi Alireza Zobahan ESF 1
299 Normohamadi Majid Abumoslem MSH 1
300 Papay Hossain Sepahan ESF 1
301 Rameshgar Asghar Foolad KHU 1
302 Razaghi Rad Iman Paas TEH 1
303 Razmi Ghasem Bargh SHZ 1
304 Sabri Mostafa Fajr SHZ 1
305 Saedi Mojtaba Sepahan ESF 1
306 Salarzade Saeed Malavan ANZ 1
307 Sayyad Iman Malavan ANZ 1
308 Selahshoor Yaghoub Esteghlal AHV 1
309 Shahossaini Abdullah Abumoslem MSH 1
310 Shahraki Mostafa Abumoslem MSH 1
311 Sharifi Maki Foolad KHU 1
312 Shojaei Mehdi Fajr SHZ 1
313 Tamini Hadi Malavan ANZ 1
314 Tatoosian Alexander Bargh SHZ 1
315 Traore Eisa Paas TEH 1
316 Zarei Mohamad Javad Fajr SHZ 1
Created on 5/28/2007

(C) IPLstats.com